Terug

Wachttijden afdeling psychiatrie

Op de afdeling psychiatrie worden zowel kinderen als volwassenen behandeld. Hier vindt u een overzicht van de wachttijden voor aanmelden, opname en behandeling, gespecificeerd per ziektebeeld. De wachttijden worden wekelijks bijgewerkt.

Belangrijk

  • Onderstaande tabellen geven de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen en is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is.
  • De aanmeldingswachttijd betreft de tijd tussen het aanmelden van de patiënt door de verwijzer en het eerste bezoek aan de polikliniek. Voor het beoordelen en plannen van een specialistische intake is een volledige verwijzing én informatie over eventuele eerdere behandelingen noodzakelijk. De tijd die het kost om deze gegevens op te vragen is in de aanmeldingswachttijd meegenomen.
  • De behandelingswachttijd betreft het aantal weken tussen het eerste diagnostiekgesprek en de start van een behandeling (bijvoorbeeld zorgprogramma). NB dit betekent niet dat er in de tussenliggende periode geen contactmomenten zijn, want in de diagnostiekfase wordt vaak al van alles in gang gezet.
  • De wachttijd tot opname betreft de tijd tussen het aanmelden van de patiënt door de verwijzer en de daadwerkelijke opname van de patiënt.

Wachttijden kinder- en jeugdpsychiatrie

  • Laatst bijgewerkt: 17 september 2020
(Vermoedelijke) diagnoseAanmeldingswachttijdBehandelingswachttijd
ADHD en autisme tot 6 jaar (Jonge kind)11 weken17 weken
ADHD en autisme vanaf 6 jaar10 weken10 weken
Prikkelverwerkingzie ZP Prikkelverwerkingzie ZP Prikkelverwerking
Selectief mutisme13 weken11 weken
Stemmen horen - jeugd10 weken11 weken
22q11.2 deletie syndroom2 weken

Wachttijd tot opname

Acute psychiatrie: 1 dag

Ontwikkelingsstoornissen: 5 weken

Wachttijden volwassenenpsychiatrie

  • Laatst bijgewerkt: 17 september 2020
(Vermoedelijke) diagnoseAanmeldingswachttijdBehandelingswachttijd
ADHD (diagnostiek)11 weken
Autisme (diagnostiek)11 weken
Bipolaire stoornis7 weken8 weken
Depressie7 weken8 weken
Psychose9 weken9 weken
Programma Stemmen Horen10 weken16 weken

Wachttijd tot opname

Acute psychiatrie: 1 dag

Affectieve en psychotische stoornissen: 4 weken

klinische/poliklinische ECT: 4 weken

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

T 088 755 5888

E

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Zorgbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een diagnostiek- en adviesgesprek krijgt, en dat binnen tien weken na dit gesprek de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen).