Terug

Oorsuizen

Oorsuizen

Een ander woord voor oorsuizen is tinnitus. Als u een geluid hoort zonder dat dat geluid er werkelijk is, noemen we dat tinnitus. Het kan gaan om allerlei geluiden: ruisen, geluid als van de zee, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht.

Meer over oorsuizen

Zo’n tien procent van alle mensen heeft last van oorsuizen. Bij de overgrote meerderheid is het ongemak beperkt of onder controle te krijgen, maar voor een tot twee procent betekent oorsuizen een achteruitgang van de levenskwaliteit. Bij sommigen leidt de aandoening tot slaap- of concentratiestoornissen of depressie.

Ernstige tinnitus heeft gevolgen voor uw functioneren in het dagelijks leven. Zo kunt u zich door het oorsuizen machteloos en neerslachtig voelen. En hierdoor kunt u nog meer last hebben van het oorsuizen.

Uw lichaam

Uw oor vangt geluidsgolven op en uw hersenen ervaren dit als geluid. Het oor bestaat grofweg uit drie delen:

  • Buitenoor: de oorschelp en de gehoorgang
  • Middenoor: ligt achter het trommelvlies, hier zitten de gehoorbeentjes die trillingen doorgeven aan het binnenoor. Het middenoor is via de buis van eustachius verbonden met de neuskeelholte.
  • Binnenoor: hier zit het slakkenhuis met de gehoor- en evenwichtszenuw. De trillingen worden omgezet in signalen naar de hersenen zodat deze als geluid ervaren worden.

Oorzaken Oorsuizen uitklapper, klik om te openen

Oorzaken van oorsuizen zijn nog lastig aan te wijzen. Gedacht wordt dat gehoorcellen (zenuwcellen) in het binnenoor een rol spelen. Door beschadiging van een gehoorcel kan deze geluidsprikkels naar de hersenen sturen. Mogelijke oorzaken van beschadiging van een gehoorcel zijn:

  • gehoorverlies door ouderdom;
  • beschadiging door lawaai (ontploffing, discotheek);
  • een ongeval (bijvoorbeeld beschadiging van de schedelbasis);
  • bijwerking van medicijnen.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

We kunnen tinnitus vaststellen met de volgende onderzoeken:

  • Audiometrisch onderzoek (gehoortest): tinnitus gaat vaak gepaard met slechthorendheid. 
  • CT-scan: CT staat voor Computer Tomografie. Een CT-scan is een onderzoek waarbij we met behulp van röntgenstraling alle lichaamsdelen, organen en bloedvaten kunnen afbeelden. De beelden geven doorsneden ('plakken') weer. Dat is met de 'gewone' röntgenfoto’s niet mogelijk. 
  • MRI: bij een MRI onderzoek maken we gebruik van een zeer sterk magneetveld en radiogolven. Hiermee worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer vertaalt deze in een beeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Het onderzoek is niet schadelijk.

Behandeling Oorsuizen uitklapper, klik om te openen

De behandeling van tinnitus is gericht op het leren omgaan met de klachten die u hebt van de aandoening. Het 'leren leven met tinnitus' staat centraal.

Behandeling is niet gericht op het laten verdwijnen van het oorsuizen: er bestaat geen standaard medische behandeling voor de meeste tinnitusklachten. Er is ook geen medicijn of operatie waardoor de tinnitus verdwijnt.

Wat u zelf kunt doen

Als u last hebt van oorsuizen kan dit heel hinderlijk zijn. Soms helpt het om een ander geluid te horen, zoals een radio die zachtjes aanstaat. Soms helpt het ook om je aandacht af te leiden van het oorsuizen en te concentreren op iets wat plezier geeft, zoals een wandeling langs het strand of een gesprek met een goede vriend. Voldoende rust helpt ook om met oorsuizen om te gaan.

Vooruitzichten

Tinnitus kunnen we niet genezen. Wel zijn er diverse mogelijkheden om u te helpen zo goed mogelijk om te gaan met de tinnitus, zodat u er in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder van heeft. Een van die mogelijkheden is een cursus 'omgaan met oorsuizen'. Sommige mensen vinden een maskeerhoortoestel prettig. Dit is een toestel die een andere ruis uitzendt, en u afleidt van uw eigen tinnitus. Daarnaast kan een hoortoestel helpen bij mensen met een gehoorverlies. Door het geluid in het dagelijks leven te versterken kan de tinnitus minder opvallend zijn.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het Tinnitus implant onderzoek vergelijkt cochleaire implantatie met geen behandeling bij mensen met ernstige tinnitusklachten en een matig tot ernstig gehoorverlies. We kennen de behandeling toe op basis van loting. Na start van het onderzoek volgen we patiënten uit beide groepen zes maanden om te kijken naar de uitkomst.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Meer informatie over oorsuizen vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde. Als u een afspraak wilt maken, hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. 

Telefoonnummer: 088 75 588 90 De polikliniek is op maandag bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.