Terug

Perifeer vaatlijden

Bij vaatlijden in de benen, ook wel perifeer vaatlijden of etalagebenen genoemd, treedt een vernauwing op in de slagaders die naar uw beenspieren gaan. Tijdens het lopen hebben de spieren in uw benen dan relatief meer zuurstof nodig. Hiervoor moet er meer bloed naar uw benen stromen, maar dat lukt niet omdat de slagaders vernauwd zijn.

Meer over perifeer vaatlijden

Door het zuurstoftekort in uw beenspieren ontstaat een krampende pijn, meestal in uw kuiten. Als u even rust, gaat de pijn meestal weer weg. Hier komt ook de naam “etalagebenen” vandaan: na een paar honderd meter lopen blijft u even voor een etalage staan tot de pijn over is, tot u weer door kunt lopen naar de volgende etalage.

Perifeer vaatlijden

Symptomen Perifeer vaatlijden

Bij perifeer vaatlijden kunt u de volgende verschijnselen hebben:

  • pijn in de benen bij het lopen die weer overgaat als u even uitrust
  • kramp en pijn in uw beenspieren, meestal in uw kuiten
  • de huidtemperatuur van de ene voet is duidelijk lager dan die van de andere voet

Hebt u last van perifeer vaatlijden, dan is de kans groot dat u ook op andere plaatsen in uw lichaam vernauwde bloedvaten hebt. Bijvoorbeeld bij uw hart of in de hersenen.

Perifeer vaatlijden en het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Ons doel: minder hart- en vaatziekten. Hieraan werken we elke dag tijdens de patiëntenzorg, door wetenschappelijk onderzoek en door onderwijs.

Uw zorg in het Hart- en vaatcentrum: hier klopt alles voor u!

Het Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

Oorzaken Perifeer vaatlijden

Een vernauwing in de slagader ontstaat door slagaderverkalking (atherosclerose). Aan de binnenkant van de slagaderwand zetten vet en kalk zich af. Het is niet precies bekend hoe slagaderverkalking ontstaat. Wel staat vast dat de volgende factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan ervan:

Onderzoek en diagnose

Als u last hebt van perifeer vaatlijden, kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

Meting enkel-arm-index

De bepaling van de enkel-arm-index is een uiterst betrouwbare methode om perifeer vaatlijden op te sporen. De arts meet met een eenvoudig Doppler-flowapparaat de systolische bloeddruk (de bovendruk) aan de enkel en de arm in rust en na inspanning. Als het nodig is, zal de arts meer gespecialiseerde onderzoeken (laten) uitvoeren om de ernst van de vernauwing te bepalen en de precieze plaats op te sporen.  Zo kan hij een eventuele ingreep voorbereiden.

Duplexonderzoek

Een duplexonderzoek is een combinatie van echografie en kleurendoppler. Bij een echografie maken we gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Een kleurendoppler meet de stroomsnelheid van het bloed. Met een duplexonderzoek kunnen we  de plaats en de ernst van de vernauwing bepalen.

MRA-onderzoek

Met behulp van een MRI-scan van de vaten (MRA) worden de bloedvaten in het hoofd afgebeeld. Het MRI-apparaat maakt foto’s van de hersenvaten via sterke magneten. Er komt geen röntgenstraling aan te pas, zoals bij een borstkasfoto.

Angiografie

Angiografie is een röntgenonderzoek van de bloedvaten. Met een angiografie kunnen we de stroomsnelheid van het bloed meten en de vernauwing van slagaders in beeld brengen.

CT-angiografie (CT-scan)

Een CT-scan is een onderzoek om met röntgenstraling dwarsdoorsnede-foto's van lichaamsdelen te maken. De scan laat zowel de weke delen (organen en bloedvaten) als ook de harde delen (botstructuren) zien.

Behandeling Perifeer vaatlijden

Afhankelijk van uw klachten, kunt u een dotterbehandeling aan het been (met of zonder stentplaatsing) ondergaan. Dotteren is het oprekken van de ader met een ballonnetje. Een stent is een soort metalen balpenveertje (metalen gaasje) dat de vaatwand extra ondersteuning geeft. Het voorkomt dat de ader na het dotteren weer terugveert. 

Andere mogelijke behandelingen zijn een bypass operatie en gesuperviseerde looptraining.

Meer informatie

Er zijn verschillende websites met betrouwbare informatie over hart- en vaatziekten. Wij raden u de volgende websites aan:

Zorgkosten

Het UMC Utrecht maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over de tarieven van zorgkosten. Deze tarieven hebben invloed op de hoogte van uw zorgpremie. Wij vinden het belangrijk dat de tarieven voor u als patiënt zo inzichtelijk mogelijk zijn. Zo kunt u vooraf zien wat uw behandeling bij het ziekenhuis kost. Daarom kunt u hier alle tarieven voor behandelingen van de zes grote zorgverzekeraars bekijken.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Vaatchirurgie.

Bent u verhinderd voor een afspraak of onderzoek? Laat het ons tijdig weten, dan plannen we een nieuwe afspraak met u.

De polikliniek is bereikbaar van 08.00 - 16.30 uur