Terug

Plotsdoofheid

Het kan gebeuren dat iemand plotseling aan beide oren volledig doof wordt en dat het gehoor zich niet herstelt. Deze ‘plotsdoofheid’ kan het gevolg zijn van een virusinfectie, ernstig hoofdletsel (verkeersongeval), een plotselinge drukveranderingen in het oor (duiken) of van blootstelling aan extreem hard geluid, zoals een ontploffing. Vaak echter blijft de oorzaak onbekend. Plotseling of in relatief korte tijd het gehoor volledig verliezen is een traumatische ervaring, omdat men dan niet meer kan communiceren op de manier die men gewend was.

Meer over plotsdoofheid

Bij plotsdoofheid kan Cochleaire Implantatie een oplossing bieden. De snelheid echter waarmee een plotsdove daarvoor kiest, zal van persoon tot persoon sterk verschillen. Sommigen zullen direct voor Cochleaire Implantatie kiezen. Anderen zullen tijd nodig hebben aan de nieuwe situatie te wennen en niet op slag een operatie en een zwaar revalidatieprogramma wensen. 

In dit verband is van belang dat onderzocht wordt wat de oorzaak van de plotsdoofheid is, en dat de patiënt geïnformeerd wordt over de mogelijkheden van Cochleaire Implantatie. Meer informatie over plotsdoofheid is te vinden op de website: http://www.stichtingplotsdoven.nl/.

Onderzoek

De onderzoeken in geval van plotsdoofheid zijn gericht op de evaluatie van uw gehoor en op het vinden van de oorzaak van de plotsdoofheid. 

Onderzoek door de KNO-arts

De KNO-arts voert onderzoek uit om de mogelijke oorzaak van de plotselinge doofheid te vinden. Dit onderzoek bestaat meestal uit gehooronderzoek, bloedonderzoek, een CT scan en een MRI-scan van het gehoororgaan.

Evaluatie van het gehoor

U krijgt een gehoortest (audiometrisch onderzoek). Zodra de resultaten daarvan bekend zijn krijgt u een gesprek met de audioloog (gehoorspecialist). Tijdens dit gesprek vraagt de audioloog u onder meer naar:

  • De aanwezigheid van tinnitus (oorsuizen)
  • De mate waarin u afhankelijk bent van ondersteuning door uw omgeving
  • De verwachtingen over Cochleaire Implantatie

De antwoorden op deze vragen zullen u en de audioloog inzicht geven in wat u in algemene zin kunt verwachten.

Ct-scan

Een ct-scan is een onderzoek waarbij we met behulp van röntgenstraling lichaamsdelen, organen en bloedvaten kunnen afbeelden. De beelden geven doorsneden (‘plakken’) weer. Dat is met de ‘gewone’ röntgenfoto’s niet mogelijk.

Mri-scan

Bij een mri-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk magneetveld en radiogolven. Hiermee worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer vertaalt deze in een beeld. Hierbij worden geen röntgenstralen gebruikt. Het onderzoek is niet schadelijk.

Behandeling

Meer informatie over de behandeling Cochliaire Implantie (CI) leest u de behandelpagina CI

Meer informatie

Wilt u meer informatie over plotsdoofheid?  Wij adviseren u de website van de Stichting plotsdoven en laatdoven.

Contact en vragen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polkliniek KNO.