Terug

Oorsuizen

Oorsuizen

Ziektebeeld

Een ander woord voor oorsuizen is tinnitus. Als u een geluid hoort zonder dat dat geluid er werkelijk is, noemen we dat tinnitus. Het kan gaan om allerlei geluiden: ruisen, geluid als van de zee, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht.

Meer over oorsuizen

Zo’n tien procent van alle mensen heeft last van oorsuizen. Bij de overgrote meerderheid is het ongemak beperkt of onder controle te krijgen, maar voor een tot twee procent betekent oorsuizen een achteruitgang van de levenskwaliteit. Bij sommigen leidt de aandoening tot slaap- of concentratiestoornissen of depressie.

Ernstige tinnitus heeft gevolgen voor uw functioneren in het dagelijks leven. Zo kunt u zich door het oorsuizen machteloos en neerslachtig voelen. En hierdoor kunt u nog meer last hebben van het oorsuizen.

Uw lichaam

Uw oor vangt geluidsgolven op en uw hersenen ervaren dit als geluid. Het oor bestaat grofweg uit drie delen:

  • Buitenoor: de oorschelp en de gehoorgang
  • Middenoor: ligt achter het trommelvlies, hier zitten de gehoorbeentjes die trillingen doorgeven aan het binnenoor. Het middenoor is via de buis van eustachius verbonden met de neuskeelholte.
  • Binnenoor: hier zit het slakkenhuis met de gehoor- en evenwichtszenuw. De trillingen worden omgezet in signalen naar de hersenen zodat deze als geluid ervaren worden.

Oorzaken uitklapper, klik om te openen

Oorzaken van oorsuizen zijn nog lastig aan te wijzen. Gedacht wordt dat gehoorcellen (zenuwcellen) in het binnenoor een rol spelen. Door beschadiging van een gehoorcel kan deze geluidsprikkels naar de hersenen sturen. Mogelijke oorzaken van beschadiging van een gehoorcel zijn:

  • gehoorverlies door ouderdom;
  • beschadiging door lawaai (ontploffing, discotheek);
  • een ongeval (bijvoorbeeld beschadiging van de schedelbasis);
  • bijwerking van medicijnen.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

De KNO-arts gaat met u na wat de oorzaak is van uw tinnitus en voert een onderzoek uit. Daarnaast wordt er een meting gedaan van uw gehoor en meten we het tinnitus geluid. De KNO-arts bespreekt de diagnose en de uitkomsten van dit onderzoek met u. Als er sprake is van een gehoorverlies, dan geeft de KNO-arts u een advies hoe dit te behandelen.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Er is helaas nog geen behandeling die het oorsuizen helemaal wegneemt. Wel zijn er mogelijkheden om de last die u ervaart te verminderen. Als eerste stap is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de aandoening. Het functiecentrum van de afdeling KNO geeft hier regelmatig informatiesessies over voor patiënten. Als er na deze informatie nog behoefte is aan verdere begeleiding en behandeling, dan is dat mogelijk. Daarbij is de behandeling van tinnitus gericht op het leren omgaan met de klachten die u hebt van de aandoening. Het 'leren leven met tinnitus' staat centraal.

Behandeling is niet gericht op het laten verdwijnen van het oorsuizen: er bestaat geen standaard medische behandeling voor de meeste tinnitusklachten. Er is ook geen medicijn of operatie waardoor de tinnitus verdwijnt.

Wat u zelf kunt doen

Oorsuizen kan erg hinderlijk zijn. Soms helpt het om een ander geluid te horen, zoals een radio die zachtjes aanstaat. Soms helpt het ook om je aandacht af te leiden van het oorsuizen en te concentreren op iets wat plezier geeft, zoals een wandeling langs het strand of een gesprek met een goede vriend. Voldoende rust helpt ook om met oorsuizen om te gaan.

Vooruitzichten

Tinnitus kunnen we niet genezen. Wel zijn er diverse mogelijkheden om u te helpen zo goed mogelijk om te gaan met de tinnitus, zodat u er in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder van heeft. Een van die mogelijkheden is een cursus 'omgaan met oorsuizen'. Sommige mensen vinden een maskeerhoortoestel prettig. Dit is een toestel die een andere ruis uitzendt, en u afleidt van uw eigen tinnitus. Daarnaast kan een hoortoestel helpen bij mensen met een gehoorverlies. Door het geluid in het dagelijks leven te versterken kan de tinnitus minder opvallend zijn.

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Wetenschappelijk onderzoek

In het UMC Utrecht doen we wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus. We richten ons hierbij op de verschillende vormen van tinnitus, op het verbeteren en vernieuwen van behandelingen en op het toepassen van de juiste behandeling voor de juiste patiënt. Daarnaast is het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek van groot belang om daarmee de waarde van de uitkomsten van dit onderzoek voor de patiënt te verbeteren.

De Tinnitus Implant Studie

De Tinnitus implant studie vergelijkt cochleaire implantatie met geen behandeling bij mensen met ernstige tinnitusklachten en een matig tot ernstig gehoorverlies. We kennen de behandeling toe op basis van loting. Na start van het onderzoek volgen we patiënten uit beide groepen zes maanden om te kijken naar de uitkomst.

De MinT studie: Mindfulness versus cognitieve gedragstherapie

In de MINT studie onderzoeken we of mindfulness een positief effect heeft op tinnitus. We vergelijken dit met het effect van cognitieve gedragstherapie. 

Verschillen tussen mensen, verschillen tussen oorsuizen

We onderzoeken welke verschillende 'soorten' tinnitus bestaan. Daarbij richten we ons op het begrijpen van de verschillen tussen patiënten om uiteindelijk de juiste behandeling voor de juiste patiënt te kunnen bepalen. Dit gebeurt door samenwerking met verschillende klinieken en onderzoekers om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Hoe kunnen we het onderzoek naar tinnitus verbeteren?

Het wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus kan verbeteren door methodes van onderzoek te verbeteren en een betere samenwerking tussen zorgprofessionals, wetenschappers, industrie, overheid en u; de patiënt. Alleen samen komen we tot waardevolle uitkomsten van zorg en onderzoek.  

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek?

Voor meer informatie over ons wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus, kunt u ons bereiken via tinnitusresearch@umcutrecht.nl.

Meer informatie bronnen

Meer informatie over oorsuizen vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

Polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Wat hoort er bij dit ziektebeeld


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)

Telefoonnummer: 088 75 588 90
De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur
Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet