Terug

Interne Geneeskunde

Zorgaanbod

De vakgroep Interne Geneeskunde ziet de patiënt als een geheel. Dit is belangrijk en efficiënt, zeker bij patiënten die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Patiënten kunnen zowel primair, als secundair en tertiair worden verwezen. Op de polikliniek is er speciale expertise op het gebied van:

  • type-2 diabetes mellitus
  • hypertensie
  • vetstofwisselingsstoornissen
  • artherosclerose
  • vermoeidheid
  • maag- en darmaandoeningen
  • multi-orgaanproblematiek

Natuurlijk zien we ook patiënten voor een second opinion.

Bij de meeste aandoeningen werken wij multidisciplinair samen. Hierbij hebben we korte lijnen met de diverse deelspecialismen. Deze integrale aanpak is kenmerkend voor een universitair ziekenhuis.

Snelle diagnostiek en behandeling voor de patiënt staan voorop. We streven ernaar dat patiënten na de diagnose en de behandeling zoveel mogelijk door hun eigen huisarts verder worden behandeld en begeleid. Zo nodig verwijzen we patiënten voor specifieke expertise naar onze collega’s van een deelspecialisme.

Contactgegevens

UMC Utrecht
Polikliniek Interne Geneeskunde
Huispostnummer L 00.408
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Prof. dr. H.A.H. Kaasjager

Lees meer

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 555 14

Werkafspraken

Het doel van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot de diagnostiek, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving.

Poliklinieken