Terug

Everolimus in bloedspot (DBS)

Everolimus in bloedspot (DBS)

Bepaling

Everolimus in bloedspot (DBS)Synoniemen:Certican
Afnamevoorkeur-
Afnamevolume:Vul minimaal 2 bloedspots
Afnamecondities:

Bloedspots (DBS) worden gemaakt door vingerprik bloed te druppelen op de bloedspotkaart.
Klik hier voor de afname instructie.

Bloedspot afnemen voor de gift (dalspiegel)
Laat het kaartje minimaal 2 uur aan de lucht drogen voordat deze in het zakje wordt gedaan

Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Kamertemperatuur
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week op dinsdag en vrijdag
Dinsdag: Materiaal dient voor 12:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Vrijdag: Materiaal dient voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn 
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:

Niertransplantatie:
Everolimus wordt regelmatig ingezet bij een ‘calcineurine remmer sparend regime’. Het zogenaamde ‘Transform Schema’.
Bij deze patiënten bestaat de immuunsuppressie uit everolimus + tacrolimus waarbij lagere tacrolimus spiegels kunnen worden nagestreefd dan bij de standaard combinatie van mycofenolzyuur + tacrolimus.

De streef dalspiegel everolimus is bij deze patiënten 3-8 μg/L [1-2-3].

Een enkele keer wordt everolimus ingezet bij een calcineurine vrij regime in combinatie met mycofenolzuur en prednisolon.

Dan geldt in UMCU als streefwaarde voor dalspiegels:
Week 0-6: 8-12 μg/L
Week 6 en verder: 6-10 μg/L [3]

Harttransplantatie:
Streefwaarde dalspiegel 3-6 µg/L in combinatie met ciclosporine of tacrolimus [1,2,4].

Longtransplantatie:
Combinatie met tacrolimus: veelal wordt gestreefd naar somspiegel everolimus + tacrolimus van 10 μg/L (dus bijvoorbeeld everolimus 6 μg/L en tacrolimus 4 μg/L) [5]
Zonder tacrolimus wordt gestreefd naar een dalspiegel van circa 8 μg/L [5].

Tubereuze Sclerose Complex:
Bij SEGA en epilepsie geassocieerd met het tubereuze sclerose complex is de streef dalspiegel 5-15 µg/L, in geval van leverfunctiestoornis 3-15 µg/L [2]

Klinische betekenis:Everolimus heeft een smalle therapeutische index en een grote variabiliteit in farmacokinetiek. Tijdens de behandeling met everolimus worden bloedspiegelbepalingen routinematig toegepast bij instellen van de therapie. Alertheid is geboden bij het toevoegen van een geneesmiddel dat via CYP3A4 of P-glycoproteine een interactie kan vertonen met everolimus en bij leverfunctiestoornissen [1]Klik hier voor meer farmacotherapeutisch informatie
Aanvullingen:

UMCU beleid dosisreducties everolimus bij behandeling met azolen, t.g.v. CYP450  inhibitie [6].
Fluconazol: reduceer de dosering everolimus met 50%;
Isavuconazol: reduceer de dosering everolimus met 50-60%;
Itraconazol: reduceer de dosering everolimus met 75-90%;
Posaconazol: reduceer de dosering everolimus met 50%;
Voriconazol: reduceer de dosering everolimus met 75%

TDM van everolimus is noodzakelijk 2-3x/week in de eerste 2 weken na toevoegen van het azol. Na staken van het azol zal het inhiberende effect nog 7-10 dagen aanhouden.

Referenties:[1] TDM monografie NVZA: Everolimus, geraadpleegd op 25/01/2023
[2] KNMP Kennisbank, monografie everolimus, geraadpleegd op 25/01/2023
[3] Protocol niertransplantatie UMCU, versie 2022. Geraadpleegd op 25/01/2023
[4] Medisch protocol harttransplantatie UMCU, versie 2022, geraadpleegd op 25/01/2023
[5] Medisch protocol longtransplantatie UMCU, versie 2021, geraadpleegd op 25/01/2023
[6] Behandeladvies invasieve schimmelinfecties UMCU, versie 2022, geraadpleegd op 25/01/2023
Laatst herzien:07/09/2023
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet