Terug

Voriconazol

Voriconazol

Bepaling

Voriconazol in plasmaSynoniemen:Vfend®
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bij voorkeur eerste dalspiegel binnen drie dagen na start therapie.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:3x per keer week op maandag, woensdag en vrijdag.
Materiaal dient op de bepaling dag voor 10:30 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Matthijs van Luin / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:

Therapeutische concentraties[1]:
Pulmonale aspergillose (therapie):
dal: 1,5 - 6 mg/L,
Moeilijk penetrabele gebied zoals cerebrale infectie, sinusinfectie:
dal: 2 - 6 mg/L

(bij leverfunctiestoornis verlaging van de bovengrens tot 4 mg/L)


In UMCU bij invasieve aspergillose dalspiegel minimaal 2 mg/L

Vooralsnog zijn er geen indicaties voor target waardes bij profylaxe. Op dit moment wordt voor profylaxe de therapeutische grenswaarde aangehouden van >1 mg/L

Klinische betekenis:Klik hier voor meer therapeutische informatie. [2]
Aanvullingen:

De rol van TDM van voriconazol betreft enkel de toepassing bij Aspergillus species. Er zijn geen gegevens bekend over de toepassing van TDM bij infecties door gisten en andere schimmels zoals Scedosporium en Fusarium [1].
TDM van  voriconazol is van belang vanwege een grote inter- en intra-individuele variabiliteit van voriconazol. Zie TDM monografie NVZA: Voriconazol [1]

Bij kinderen jonger dan 12 jaar lijkt de farmacokinetiek van voriconazol nagenoeg lineair te zijn en kan de dosering lineair worden aangepast. [1,3] Echter ook in deze populatie zal op een gegeven moment het stadium van niet-lineaire kinetiek worden bereikt. Een stapsgewijze dosisaanpassing met twee wekelijkse aanpassing van de dosering is een mogelijke aanpak om tot een adequate dalspiegel te komen. [1]

Bij hoge doseringen wordt geadviseerd over te gaan op een driemaal daags regime.*

Steady state van voriconazol wordt bereikt op dag 2. Het is dus mogelijk om kort na start van de therapie een dalspiegel te bepalen. Bij voorkeur wordt gestart met een bepaling binnen drie dagen na aanvang van therapie. [1]


Beleid dosisreducties immuunsuppressiva bij behandeling met azolen, t.g.v. CYP450  inhibitie [4].
Reduceer dosering ciclosporine met 50%;
Reduceer dosering tacrolimus met 67%;
Reduceer dosering everolimus met 75%;
Reduceer dosering sirolimus met 90%.

TDM van immuunsuppressiva is noodzakelijk 2-3x/week in de eerste 2 weken. Bij staken van voriconazol zal het inhiberende effect nog 7-10 dagen aanhouden. Adviezen zijn gebaseerd op orale toediening, bij IV toediening is de interactie vaak minder sterk.


Referenties:[1] NVZA monografie Voriconazol, geraadpleegd op 08/01/2021
[2] Farmacotherapeutisch kompas; geraadpleegd op 08/01/2021
[3] Samenvatting van de productkenmerken VORICONAZOL TEVA 50 MG (14 juli 2020). Geraadpleegd op 21/01/2021
[4] ICH-behandelrichtlijn invasieve schimmelinfecties UMCU, versie feb 2020, geraadpleegd op 25/01/2021
*expert opinion
Laatst herzien:08/04/2022
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet