Terug

Cross-over niertransplantatie
Cross-over niertransplantatie

Als de bloedgroepen van de donor en ontvanger niet bij elkaar passen of als de ontvanger antistoffen heeft aangemaakt tegen de donor (positieve kruisproef), dan kan een cross-over procedure worden overwogen. Dit wordt ook wel ‘gepaarde donorruil’ of ‘ruiltransplantatie’ genoemd.

De donor van paar A doneert aan de ontvanger van paar B en de donor van paar B doneert aan de ontvanger van paar A.

De cross-over biedt een extra mogelijkheid voor een beperkte groep donor –ontvangerparen. Ontvangers die medisch goedgekeurd zijn en in een goede conditie zijn om een niertransplantaat te kunnen ontvangen en bij wie hun emotioneel verbonden gemotiveerde donor niet rechtstreeks kan doneren, komen in aanmerking voor het cross-over programma.

De donor -ontvanger paren die in aanmerking willen komen voor het cross-over programma krijgen eerst een afspraak met de nefroloog van het transplantatiecentrum van de ontvanger. De donor wordt in hetzelfde transplantatiecentrum onderzocht als de ontvanger.

Een belangrijke voorwaarde om mee te doen is dat de donatie anoniem gebeurt. De donor wordt opgenomen in het ziekenhuis van de ontvanger en moet dus bereid zijn te 'reizen'.