Terug

Nier doneren bij leven

Op deze pagina vindt u informatie over het doneren van een nier. U kunt anoniem een nier afstaan (altruïstische of Samaritaanse nierdonatie) of aan een naaste.

Waarom een nier doneren?

In het algemeen is niertransplantatie de beste behandeling voor patiënten die een zeer slechte of geen eigen nierfunctie meer hebben. Een goed werkende getransplanteerde nier kan de zieke nieren volledig vervangen en maakt het mogelijk om (weer) een normaal leven te leiden, zonder dialyse.

De resultaten van niertransplantaties met een nier van een levende donor, zowel familie als niet-familie, zijn beter dan de resultaten met een nier van een overleden donor.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • De nier is in principe op korte termijn beschikbaar.
  • De operatie kan gepland worden, waardoor de ontvanger kan werken aan een zo'n goed mogelijke conditie.
  • De tijd dat de nier buiten het lichaam wordt bewaard, is zo kort mogelijk (ongeveer twee uur) en veel korter dan gemiddeld bij een nier van een overleden donor (ongeveer 16 uur).
  • We weten dat de nierdonor gezond is.

Leven met één nier

De nieren werken met een behoorlijke overcapaciteit. Vandaar dat het goed mogelijk is om met één nier te leven. De langetermijngevolgen voor de gezondheid van de donor zijn goed.

Cross-over

Soms kan een donor niet rechtstreeks aan zijn ontvanger doneren, omdat hun bloedgroepen niet overeenkomen of omdat de ontvanger antistoffen in het bloed heeft tegen het bloed en weefsels van de donor. In zo’n geval kan ‘cross-over transplantatie’ een alternatief zijn.

Bij cross-over transplantatie wordt voor u als donor en uw ontvanger een ander donor-ontvanger koppel gezocht en staan de beide donoren een nier af aan de ontvangers van het andere koppel.

Aanmelden

Als u een nier wilt doneren, kunt u zich aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen.

Wij nemen vervolgens binnen drie werkdagen telefonisch contact met u op.

Screening in het UMC Utrecht

Tijdens het screeningstraject krijgt u uitgebreide informatie over wat het doneren van een nier precies inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het bijvoorbeeld zit met kosten en vergoedingen. Deze informatie is nodig om een weloverwogen beslissing te nemen. Ook ondergaat u veel onderzoeken om te bepalen of u een nier kunt doneren en - als u aan een naaste doneert - of uw nier geschikt is voor uw ontvanger.

Meer informatie over nier doneren

In onderstaande folders leest u meer informatie over het doneren van een nier bij leven.

Daarnaast vindt u veel informatie op de volgende websites:

Contact

Hebt u vragen over nierdonatie bij leven of wilt u ons spreken voor u zich als mogelijke donor aanmeldt? U kunt hiervoor bellen naar onze polikliniek nefrologie.

T 088 75 57 375

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur