Terug

Factuuradres UMC Utrecht

Bent u medewerker van het UMC Utrecht en heeft u een factuur van een leverancier die betaald moet worden door het UMC Utrecht?

Zorg dan dat die factuur als .pdf verzonden wordt naar credfact@umcutrecht.nl en als volgt is geadresseerd. 

Factuuradres

UMC Utrecht
t.a.v. Crediteurenadministratie
Huispostnummer: Fac 6.08
Postbus 85500
3508 GA  Utrecht

Let op: laat op de factuur de kostenplaats en de naam van de opdrachtgever vermelden. Dan weet de Crediteurenadministratie voor wie deze factuur bestemd is. Zo wordt een snelle afhandeling van de factuur gewaarborgd.

Vragen en contact

Neem contact met ons op via credadm@umcutrecht.nl