Terug

Innovatie in de psychiatrie

Om patiënten met psychiatrische klachten beter te helpen, geloven wij dat innovatie nodig is en dat nieuwe technologie hierin de sleutel kan zijn. Als we deze nieuwe technologie goed inzetten, biedt dit mogelijkheden voor precieze en persoonlijkere behandeling. Op de afdeling Psychiatrie willen we via twee routes deze mogelijkheden verder onderzoeken en benutten: eHealth en datascience.

Big data psychiatrie

In de zorg verzamelen we veel data, zoals tijdens diagnostiek en behandelingen. We kunnen deze informatie nog veel beter gebruiken. Bijvoorbeeld om mentale gezondheid beter te begrijpen en om de dagelijkse zorg te verbeteren. Dit is de essentie van de Big Data Psychiatrie werkwijze: het benutten van de kennis die verborgen zit in data op onze afdeling om de zorg te verbeteren. Hiervoor gebruiken we moderne technieken uit de Data Science en is er nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals en data specialisten.

Met behulp van Big Data-analyses willen we meer inzicht krijgen in de oorzaak van psychiatrische stoornissen en effectiviteit van behandelingen. Vaak zijn verbanden complex, omdat naast gedrag en emoties ook de (sociale) omgeving een rol speelt. Met nieuwe technologie kunnen we nieuwe data verzamelen, bijvoorbeeld met wearables die 24/7 hartslag meten. Met nieuwe analysetechnieken kunnen we al deze aspecten tegelijkertijd analyseren om (onbekende) onderliggende mechanismen in beeld brengen. Dit moet leiden tot effectievere en meer gepersonaliseerde zorg voor onze patiënten en beter nog voorkomen dat mensen ziek worden.

Om kennis snel te verspreiden, werken we samen met andere GGZ-instellingen.

  • Lees hier een artikel over het gebruik van wearables in de psychiatrie (gepubliceerd op MT Integraal, een platform voor medische technologie).

Netwerk intake

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht ontwikkelde een methode om middels vier stappen tot een herstelondersteunende probleemanalyse te komen. Een gespreksvorm die je laat denken in netwerken en je helpt om de problematiek vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Door een open gesprek te voeren, ervaren mensen meer vrijheid om zaken te benoemen die voor hen belangrijk zijn, ondanks dat dit op het eerste gezicht misschien minder relevant lijkt voor het ontstaan van de klachten. Lees meer >

Projecten

Tijdlijn-App

Thuis uw wachttijd status realtime volgen met de Tijdlijn-App

Helaas zijn er nog altijd wachttijden in de zorg. Onzekerheid en onduidelijkheid zorgt onnodig voor verhoging van stress en een negatieve ervaring van de wachttijd. Met de Tijdlijn-App willen wij de patiënt een prettigere wachttijd laten ervaren door vanaf het eerste moment met de patiënt te communiceren. De Tijdlijn-App laat de patiënt vanaf het moment van aanmelding zien wat er gebeurt met de aanmelding en wat je als patiënt zelf kunt doen. Hierdoor kan de wachttijd aanzienlijk worden gekort. > Lees meer

Get-it

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een app voor patiënten met een depressieve stoornis die na ECT behandeling geheugenklachten ontwikkelen, hun naasten en andere betrokken behandelaren. De app is bedoeld om deze patiënten, hun naasten en andere betrokken behandelaren beter te informeren en actiever te betrekken in de behandeling voor cognitieve problemen en daarmee de eigen regie over de mentale gezondheid versterken. We willen tevens e-health toegankelijk maken voor patiënten die vanwege cognitieve problemen minder snel geneigd zijn om gebruik te maken van innovatieve digitale oplossingen.  > Lees meer

Verhalenbank psychiatrie 

De verhalen op deze website geven een stem aan mensen met een psychiatrische ziekte, naastbetrokkenen en professionals. Het UMC Utrecht Hersencentrum wil die verhalen wetenschappelijk onderzoeken. Ze bieden aanknopingspunten om zorg en herstelondersteuning te verbeteren en dragen bij aan een samenleving die beter kan omgaan met psychiatrische ziekten. > Lees meer

PsyNet

PsyNet is een digitaal platform waar de cliënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen in het netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Via PsyNet kunnen de cliënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen, informatie uitwisselen en zorg afstemmen. Zo willen wij de zorg en ondersteuning sterk verbeteren met regie voor de cliënt en zijn mantelzorgers. > Lees meer

ADAM project

Welk medicijn werkt meteen doeltreffend bij een patiënt met een psychotische stoornis? Nu is het nog vaak zoeken naar het best passende medicijn, waardoor behandeling wordt vertraagd en patiënten onnodig medicatie met vaak vervelende bijwerkingen krijgen.

Als eerste stap hebben we samen met Ynformed een medicatie dashboard gemaakt dat in één oogopslag inzicht geeft in de medicatiegeschiedenis van een patiënt en het beloop van het zorgproces. De volgende stap is het maken van een voorspelmodel op basis van informatie in het elektronisch patiëntendossier of een medicijn wel of niet gaat werken. > Meer data projecten van het UMC Utrecht

Ynformed & UMC Utrecht

Uitgelicht

Hoe kan een slimme computer de arts helpen bij zijn beslissingen?

Projectleiders

  • Karin Hagoort, Programmamanager Innovatie
  • Floortje Scheepers, Hoogleraar Innovatie in de GGZ / Hoofd afdeling Psychiatrie

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met het PsyData team via psydata@umcutrecht.nl