Terug

Klinische studies Hematologie

Klinische studies Hematologie

Bent u patiënt en wilt u graag meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek? Mogelijk loopt er een klinische studie die interessant voor u is. U kunt dit vragen aan uw arts. Op deze pagina vindt u een overzicht van de klinische studies van de afdeling Hematologie in het UMC Utrecht. Tevens vindt u hier algemene informatie over klinische studies en de verschillende fases die van toepassing kunnen zijn.

Algemene informatie over klinische studies

Studieteam Hematologie

Home Hematologie

Huidige aanbod klinische studies per ziektebeeld uitklapper, klik om te openen

Acute leukemie / MDS

MPN

Aplastische anemie

Multipel myeloom

Waldenström

AL Amyloïdose (lichte-ketenamyloïdose)

Hodgkinlymfoom

Non-hodgkinlymfoom

Stamceltransplantatie

Biobanken

Overig

Acute leukemie / MDS uitklapper, klik om te openen

AML (acute myeloïde leukemie)

1e lijn

 • AGILE - Een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd fase III-onderzoek naar AG-120 in combinatie met azacitidine bij proefpersonen van 18 jaar of ouder met eerder onbehandelde acute myloïde leukemie met een IDH1-mutatie

Recidief

 • TEG001 - De veiligheid van een nieuw soort genetisch bewerkte afweercellen in uitbehandelde patiënten met kanker van het beenmerg (AML, hoog risico MDS, of multipel myeloom)

 

ALL (acute lymfatische leukemie)
 

1e lijn

 • HOVON 146 - Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met nieuw gediagnostiseerde en onbehandelde B-cel acute lymfatische leukemie

Observationeel

 • Blincyto PASS - Een observationeel onderzoek naar de veiligheid en de werkzaamheid, het gebruik en de behandelpraktijken van blinatumomab

 

MDS (myelodysplastisch syndroom)

 

Geen geopende studies.

MPN uitklapper, klik om te openen

Geen geopende studies.

CML (chronische myeloïde leukemie)


Geen geopende studies.

 

Myelofibrose

 • INCB 39110-209 - Een open-label fase 2-onderzoek van itacitinib (INCB039110) in combinatie met een lage dosis ruxolitinib of itacitinib afzonderlijk na ruxolitinib bij proefpersonen met myelofibrose

Aplastische Anemie uitklapper, klik om te openen

SAA (ernstige aplastische anemie)

Geen geopende studies.

 

Multipel Myeloom uitklapper, klik om te openen

1e lijn

 • PERSEUS (EMN17)  - Een fase 3-onderzoek ter vergelijking van daratumumab, Velcade (bortezomib), lenalidomide en dexamethason (D-VRd) vs. Velcade (bortezomib), lenalidomide en dexamethason (VRd) bij proefpersonen met niet eerder behandeld multipel myeloom die in aanmerking komen voor behandeling met een hoge dosis

Recidief

 • HOVON 114 - Inductie- en consolidatiebehandeling met pomalidomide gecombineerd met carfilzomib en dexamethason, gevolgd door onderhoudsbehandeling met pomalidomide of pomalidomide en dexamethason voor patiënten met multipel myeloom in progressie na een eerstelijnsbehandeling met lenalidomide en bortezomib
 • CC-220-MM-001 - Een multicenter, open-label fase 1b/2a-dosisescalatieonderzoek om de maximaal verdraagbare dosis te bepalen, en de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en preliminaire werkzaamheid te beoordelen van CC-220 als monotherapie en in combinatie met dexamethason bij patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom 
 • AMG701 - Een open label fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek en werkzaamheid van AMG701 bij patiënten met multipel myeloom
 • NIVO-DARA - Een fase 2-studie van nivolumab en daratumumab met of zonder endoxan voor patiënten met recidief of refractair multipel myeloom
 • TEG001 - De veiligheid van een nieuw soort genetisch bewerkte afweercellen in uitbehandelde patiënten met kanker van het beenmerg (AML, hoog risico MDS, of multipel myeloom)

1e lijn en recidief

 • DRUP (onco) - Een nationaal onderzoek namens het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen

1e lijn ouderen

 • THE NDMM PASS (CC-5013-MM-034) - Een prospectief, niet-interventioneel veiligheidsonderzoek naar lenalidomide bij niet eerder behandelde volwassen patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor transplantatie

1e lijn plasmacelleukemie

 • HOVON 129 - Behandeling van volwassen patiënten met primaire plasmacelleukemie met carfilzomib en lenalidomide 

 

Waldenström uitklapper, klik om te openen

Geen geopende studies.
 

AL Amyloïdose (Lichte-ketenamyloïdose) uitklapper, klik om te openen

Geen geopende studies. 

Hodgkinlymfoom uitklapper, klik om te openen

Geen geopende studies.

Non-hodgkinlymfoom uitklapper, klik om te openen

Laaggradige lymfomen / CLL

Folliculair lymfoom (FL)

 Geen geopende studies.

 

CLL (chronische lymfatische leukemie) uitklapper, klik om te openen

1e lijn

 • HOVON 140 - Een fase 3 gerandomiseerd onderzoek om standaard chemo-immunotherapie te vergelijken met ofwel een directe activator van celdood (venetoclax) met een antistof (rituximab), ofwel een CD20-antistof obinutuzumab met venetoclax, ofwel venetoclax in combinatie met obinutuzumab en een kinsaeremmer (ibrutinib), bij fitte patiënten met voorheen onbehandelde CLL

Hairy cell leukemie uitklapper, klik om te openen

 Geen geopende studies.

Marginale zone lymfoom uitklapper, klik om te openen

Geen geopende studies.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet