Terug

KKO Leergang; op naar een kwalificatie als klinisch docent

KKO Leergang; op naar een kwalificatie als klinisch docent

Opleiding

De KKO-Leergang omvat relevante didactische scholing passend bij de breedte van de competentiegebieden van de Kwalificatie Klinisch Onderwijs. De KKO-Leergang duurt in totaal negen dagdelen (twee hele dagen en 5 halve dagen) verspreid over ongeveer een half jaar. Hiernaast ben je in vast dienstverband van het UMC Utrecht, heb je substantiële ervaring nodig op alle KKO-competentiegebieden, (1) ontwerpen van de klinische opleiding, (2) uitvoeren klinische onderwijssituaties inclusief begeleiding van studenten en assistenten (3) feedback geven en beoordelen van studenten op de klinische werkplek. 

Waarom kies je wel/niet voor de KKO-Leergang? uitklapper, klik om te openen

Voordelen:

 • In dit didactische scholingstraject worden alle competentiegebieden van de KKO-eindtermen behandeld en afgedekt.
 • Je hebt affiniteit met of ben volop betrokken bij het leren, opleiden en begeleiden in de klinische werksetting. Werkplekleren staat centraal
 • Er is een sterke verbinding tussen de opleiders en begeleiders uit verschillende professies, ze vormen een netwerk omdat ze samen optrekken gedurende de leergang.
 • Er wordt interprofessioneel geleerd door het samen uitvoeren van opdrachten en het bespreken van leervragen tijdens intervisiebijeenkomsten.
 • De data en het programma staan vast. De opdrachten en deadlines stimuleren de kandidaat om de KKO-kwalificatie binnen ongeveer een half jaar te behalen.

Nadelen:

 • De data en programma staan vast. Deze structuur biedt minder keuzevrijheid in (het tijdstip van) de te volgen didactische scholingsonderwerpen en trainingen. Hierdoor zou het minder goed kunnen aansluiten bij de individuele scholingsbehoefte van de kandidaten.
 • Er wordt verwacht dat de kandidaten alle dagen aanwezig zijn. Ook als je al scholing op didactisch gebied gevolgd hebt. Qua planning eist het veel van de kandidaat (overleg met roosteraar, leidinggevende en afstemming op eventueel andere verplichtingen).

Leerdoel uitklapper, klik om te openen

De KKO-Leergang is gebaseerd op de KKO-eindtermen die zijn vastgesteld door het UMC Utrecht. Na afloop van de leergang heb je didactische kennis opgedaan en toegepast in de eigen werksetting en/of oefensituaties op het gebied van ontwerpen van onderwijs, uitvoeren van verschillende onderwijsvormen inclusief begeleiding van individuele studenten en toetsing/beoordeling van studenten.

In het portfolio wordt gereflecteerd op:

  • hoe de opgedane didactische kennis (gerelateerd aan de KKO-competentiegebieden) in praktijk is gebracht,
  • de gemaakte of de te maken didactische keuzes (gerelateerd aan de KKO-competentiegebieden). Deze keuzes dienen zoveel mogelijk onderbouwd te worden a.d.h.v. wetenschappelijk onderzoek, theoretische modellen en/of ervaring.
  • de persoonlijke sterke en ontwikkelpunten als docent.

Programma uitklapper, klik om te openen

 1. Voorbereiding
  De voorbereiding per bijeenkomst bestaat behalve uit het lezen van achtergrondliteratuur en het bekijken van online materiaal ook uit concrete opdrachten in de onderwijspraktijk en reflectieopdrachten. Dit betekent dus ook dat je tijdens de leergang daadwerkelijk onderwijs moet geven (in je eigen onderwijspraktijk)!
 2. Didactische scholingsbijeenkomsten
  Tijdens de bijeenkomsten zal de theorie verder worden verdiept en toegepast in opdrachten en oefensituaties. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
  • Informal learning/Bedside Teaching (1 dag)
  • Motivation (1 dagdeel)
  • Feedback (1 dagdeel)
  • Debriefing (1 dagdeel)
  • Supervision & Workplace-assessment (1 dagdeel)
  • Technical & non-technical skills (1 dagdeel)
  • Presentaties (1 dag) 
  • Een 5-tal langlopende praktijkopdrachten
 3. Feedback gesprekken
  3x feedbackgesprek over eigen functioneren, 3x gesprekken informeel leren eigen werkomgeving
 4. Peer observatie
  1x beoordelen en 1x laten beoordelen
 5. Ontwerpen
  Minimaal 1x feedback onderwijskundig mentor op ontwerp.
 6. Videoreflectie
 7. Blik buiten de deur
  • Interne mogelijkheden
  • Externe mogelijkheden
 8. ULearn
  De online leeromgeving
 9. Intervisie
 10. Mentorbegeleiding
 11. Eindpresentatie
 12. Portfolio en beoordelingsgesprek

Bij deelname aan de leergang is aanwezigheid bij alle dagdelen noodzakelijk om het certificaat van de leergang te kunnen behalen. Aangezien er altijd iets onverwachts kan gebeuren, kun je maximaal een dagdeel compenseren via een vervangende opdracht die een vergelijkbare tijdsinvestering vraagt.

Tijdsinvestering uitklapper, klik om te openen

Qua tijdsinvestering moet je rekenen op het volgende:

 1. Bijwonen van alle trainingsdagen (totaal 9 dagdelen = ± 36 uur incl. lunchpauzes)
 2. Lezen achtergrondinformatie/bekijken online materiaal (± 1 uur per dd = 9 uur)
 3. Uitvoeren praktijkopdrachten (± 2 uur per dagdeel = 18 uur)
 4. Beoordelingsgesprek o.b.v. portfolio (± 1 uur)

Begeleiding uitklapper, klik om te openen

De bijeenkomsten worden begeleid door een vaste senior docent uit de kliniek met ruime kennis en ervaring op het gebied van opleiden. Aanvullende workshops en colleges worden verzorgd door rolmodellen uit de kliniek. De praktijkopdrachten geven richting aan het leren in de kliniek. Ze dagen de deelnemers uit nieuwe ervaringen op te doen, te experimenteren, met frisse blik naar de eigen opleidingsomgeving te kijken en de eigen rol daarin te beschouwen en verstevigen. Alle vijf de opdrachten zijn langlopend; vanaf de 1e bijeenkomst tot aan het einde van het traject. Een onderwijskundige fungeert gedurende het gehele traject als mentor en coördinator en zal bij alle trainingsdagen aanwezig zijn. De mentor is het eerste aanspreekpunt wanneer er tussentijds behoefte is aan hulp en advies.

Accreditatie uitklapper, klik om te openen

De KKO leergang is via KNMG-GAIA geaccrediteerd voor de daarbij erkende specialismen voor 32 punten.

Aanmelding uitklapper, klik om te openen

Om deel te kunnen nemen aan de leergang dien je je voor een individueel intakegesprek aan te melden. In het intakegesprek wordt beoordeeld of deze leergang relevant en haalbaar voor je is. Daarna dien je je in te schrijven voor de leergang (zie onderstaande button) en de volgende documenten in te leveren:

 • Persoonlijk CV inclusief vakinhoudelijke achtergrond, werkervaring en onderwijservaring; dit is tevens een onderdeel van het samen te stellen portfolio en dient voor de trainers en mentoren om in te schatten welke deelnemers zij in de groep hebben en waar deze nog ervaring dienen op te doen.
 • Door kandidaat en diens direct leidinggevende getekende overeenkomst (formulier); hiermee willen we borgen dat je bij deelname aan deze leergang binnen de divisie de ruimte krijgt naast het bijwonen van alle trainingsbijeenkomsten, ook de mogelijkheid krijgt om de gevraagde opdrachten uit te voeren. Zoals verschillende onderwijsvormen uitproberen, toetsvragen (voor een collega) maken, een onderwijsonderdeel 'herontwerpen' etc. Na ontvangst van de getekende overeenkomst (inclusief kostenplaatsnummer) is deelname definitief.
 • Aanmelden voor leergang (de data van de leergang en prijs staan hier ook vermeld)

Inschrijven

 • Aanmelden voor een beoordelingsgesprek (de data en prijs staan hier ook op vermeld)

Beoordelingsgesprek

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet