Terug

Psychiatrie, medische vervolgopleiding (aios)

Als (KJ)psychiater ben je expert op het gebied van biologische, sociale en emotionele problemen. Je staat aan de poort van het zorgproces en draagt als hoofdbehandelaar de verantwoordelijkheid voor het behandelingstraject van de patiënt. Wij hechten veel belang aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Jaarlijks zijn er 5 instroomplaatsen in het UMC Utrecht en werken er 25 aios binnen de Psychiatrie.

Het vakgebied psychiatrie

In de psychiatrie benader je de patiënt in zijn biopsychosociale context door te kijken naar de invloeden van lichamelijke aspecten op de geest en omgekeerd.  Je stelt vast of er sprake is van een psychosomatische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis of een relatie- of contactstoornis. Je hebt intensief patiëntencontact en je bent autonoom in de bevoegdheid binnen de wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Daarnaast werk je in een multidisciplinair team. Dit kan zowel binnen als buiten de gezondheidszorg zijn.

Je eigen ‘instrument’

Als psychiater ben je zelf het ‘instrument’ waarmee je werkt, daarom moet je emotioneel stabiel zijn. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, een goed analytisch vermogen en de mogelijkheid om afstand te kunnen nemen van je patiënten nodig in het vak van de psychiatrie. Je moet de ‘care’ aspecten kunnen verdragen en geduldig zijn in het resultaat van je behandeling.

Psychiatrie in het UMC Utrecht

Wij, de opleidingsgroep van de Psychiatrie, leiden je op tot psychiater met een hoog en breed competentieniveau met als doel dat jij je ontwikkelt tot een medische professional met een duidelijke identiteit en positionering binnen het werkveld van de psychiatrie en de GGZ.
Als psychiater sta je aan de poort van het zorgproces, draag je als hoofdbehandelaar verantwoordelijkheid voor het behandelingstraject van de patiënt en beschik je over goede beleidspsychiatrische kennis en vaardigheden. De afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht verleent  topreferente zorg waarbij het accent ligt op zorgvuldige diagnostiek en indicatiestelling.

Programma opleiding psychiatrie

De opleiding tot psychiater in het UMC Utrecht biedt het algemene deel (2 ½ jaar) van de opleiding en de aandachtsgebieden (2 jaar) volwassenen psychiatrie (VP) en kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP).
De opleiding is opgezet volgens HOOP 2.0 (Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie, NVvP 2016).

Wetenschappelijk onderzoek

Er is veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij een promotietraject kan worden gecombineerd met de opleiding. Via het Consortium Midden Nederland (GGZ-Centraal, Altrecht en UMCU) wordt deelgenomen aan het landelijk cursorisch onderwijs van de NVvP . Voor de KJP wordt onderwijs verzorgd samen met De Bascule, Triversum en GGZ Centraal.

Daarnaast is er (op locatie) onderwijs in de vorm van medisch rapport, klinische rondes, consensusbesprekingen,  clinical conferences, psychotherapieonderwijs, onderwijs neurologie en interne geneeskunde.

De stages worden in overleg met de aios ingedeeld, er is veel ruimte om het opleidingsschema individueel in te vullen. Communicatie met de RGS verloopt in overleg met het opleidingssecretariaat.

Cultuur

Kenmerkend voor de opleiding Psychiatrie in het UMC Utrecht is de medisch-wetenschappelijke cultuur en de korte lijnen met de supervisoren en de opleiders. Er wordt veel waarde gehecht aan (het ontwikkelen van) een goede bejegening en communicatieve vaardigheden in het contact met patiënten en hun omgeving.

Werkwijze UMC Utrecht

Onderwijs en Trainingen Psychiatrie

Het onderwijs bestaat uit: landelijke onderwijs, intern onderwijs, Discipline overstijgend onderwijs in het UMC Utrecht en er is ruimte voor het volgen van congressen en studiedagen.

portretfoto Bas Oude Ophuis

Aios Bas Oude Ophuis over de opleiding

“Je hebt binnen de Psychiatrie van het UMC Utrecht alle mogelijkheden om een geheel eigen invulling te geven aan je opleidingsschema dat persoonlijk het beste bij je past. Op eigen wijze je ambities nastreven en carrière maken, dat kan hier.”

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider kinder- en jeugdpsychiatrie

Opleider algemeen en volwassenen

Plaatsvervangend opleider

Opleidingssecretariaat

Mw. A.N. (Xandra) Schram

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding Psychiatrie? Neem contact op met

Opleider psychiatrie algemeen en volwassenen

Mw. dr. N.M.J. van Veelen
n.vanveelen@umcutrecht.nl

Opleider kinder- en jeugdpsychiatrie

Dhr. dr. P.K.H. Deschamps
p.k.h.deschamps@umcutrecht.nl

Plaatsvervangend opleider

Mw. prof. dr. F.E. Scheepers
F.E.Scheepers-2@umcutrecht.nl

Secretariaat opleiding VP en KJP UMC Utrecht

Postadres

UMC Utrecht
Psychiatrie
Huispostnummer: A01.126
Postbus 85500
3508GA UTRECHT