Terug

Over Prionlab

MEDEWERKERS

Neuropathologen

• Prof. Dr. J.M. Rozemuller‐Kwakkel

• Drs. W.G.M. Spliet

• Drs. W. Van Hecke

 Obductie assistenten

• W. van Barneveld

• A. de Ruiter

Analisten

• L. Bongers

• W.J.M. Hermsen

• M.D. van Hoven

D. van Nieuwenhuize

ALGEMENE GEGEVENS

Postadres

UMC Utrecht, t.a.v. Prionlab

Afdeling Pathologie

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

Bezoekadres

Heidelberglaan 100

3584 CX Utrecht

 Creutzfeldt-Jakob

De ziekte van Creutzfeldt‐Jakob (CJD) is een meestal snel verlopende vorm van dementie met ook andere neurologische  verschijnselen. Prionziekten worden veroorzaakt door een abnormale vouwing van het lichaamseigen prion (een eiwit) dat daardoor neerslagen vormt en de werking van zenuwcellen verstoort. De nieuwe variant (vCJD) komt voornamelijk bij jonge mensen voor en is gerelateerd aan het eten van besmet vlees van koeien die leden aan boviene spongiforme encephalopathie (BSE of gekke koeienziekte).

Registratie prionziekten

Wetenschappelijk hersenonderzoek naar prionziekten in het Nederlandse Surveillance Centrum voor Prionziekten gebeurt in samenwerking met andere Europese centra. Daarnaast is er voor epidemiologische gegevens samenwerking met het Centrum voor Epidemiologie en Biostatistiek van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, waar de verplichte aanmelding van zieke patiënten  met mogelijke of waarschijnlijke CJD wordt geregistreerd.