Terug

Risicofactoren hart- en vaatziekten

Iedereen kan een hart- en vaatziekte krijgen. Maar die kans op het krijgen van een hart- en vaatziekte is niet bij iedereen even groot. Er zijn een aantal risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een grotere kans heeft op het krijgen van een hart- en vaatziekte. Deze risicofactoren zijn deels te beïnvloeden en deels ook niet.

Niet te beïnvloeden risicofactoren

Onder niet te beïnvloeden risicofactoren verstaan we de factoren waar je zelf niks aan kunt doen. Dit zijn:

  • Geslacht. Mannen hebben namelijk een hoger risico op het krijgen van hart – en vaatziekten dan vrouwen.
  • Leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans wordt op het krijgen van een hart- vaatziekte.  
  • Erfelijkheid.  We weten van sommige hart – en vaatziekten waarbij erfelijkheid een rol speelt.

Wel te beïnvloeden factoren

Naast dat er risico factoren zijn die we niet kunnen beïnvloeden zijn er ook genoeg risicofactoren voor hart- en vaatziekten waar we wel invloed op kunnen hebben.

Een groot deel van de hart en vaatziektes zijn te verklaren door een verhoogde waarde van deze risicofactoren

Jan: "Nog 20 jaar medicijnen slikken om 3 jaar langer te leven?"