Terug

Studieteam Hematologie
Studieteam Hematologie

In het UMC Utrecht wordt veel onderzoek gedaan, ook op het gebied van de Oncologische Hematologie. Wetenschappelijk onderzoek waaraan patiënten deelnemen, noemen we ook wel een klinische studie of in het Engels ‘clinical trial’. Het betreft geneesmiddelenonderzoek, waarbij geprobeerd wordt antwoord te vinden op vragen als is dit nieuwe geneesmiddel veilig en effectief of werkt dit nieuwe middel beter dan een bestaande therapie?

Er komt veel kijken bij het opzetten en uitvoeren van een klinische studie in een ziekenhuis. Een klinische studie moet namelijk aan veel strenge eisen voldoen om de veiligheid van patiënten te waarborgen. Voordat een klinisch onderzoek uitgevoerd mag worden, dient er bijvoorbeeld toestemming te zijn van een onafhankelijk bureau: de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC).

Het UMC Utrecht heeft een aantal medewerkers in dienst die zich dagelijks bezig houden met het opzetten en uitvoeren van klinische studies: het zogenoemde studieteam Hematologie. Het studieteam Hematologie bestaat uit twee artsen, drie research verpleegkundigen, twee studiecoördinatoren, een secretaresse, vier trialmanagers en meerdere datamanagers.