Terug

HIV

HIV

Verrichting

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

De diagnostiek naar een infectie met humaan immuundeficiëntie virus (HIV) berust op het aantonen van antistoffen tegen HIV-1 en/of HIV-2 en het aantonen van het virale p24 antigeen in humaan serum middels de combo-test. Door de combinatie van antigen en antistofdetectie is de combotest zeer gevoelig en benadert de test bij een acute infectie de windowfase voor het aantonen van viraal RNA middels PCR.

Indien de combo-test positief is, wordt ook de VIDAS HIV DUO Ultra, een Enzyme Linked Fluorescent Assay uitgevoerd. Ook deze test toont zowel antistoffen tegen HIV-1 en/of HIV-2 als het virale p24 antigeen in humaan serum aan.

Beide assays worden altijd bevestigd middels een HIV-immuunblot voordat de diagnose infectie met HIV-1 en/of HIV-2 wordt gesteld.

De HIV-RNA (viral load) bepaling wordt gebruikt bij de indicatiestelling voor het starten van antivirale therapie en om de effectiviteit van deze therapie te monitoren.
Genotypische resistentiebepalingen worden verricht om de gevoeligheid van HIV voor verschillende antivirale middelen te bepalen.
HIV-tropisme testen geven informatie over de chemokine co-receptoren die HIV gebruikt om CD4-positieve humane cellen te infecteren. In het begin van de infectie is dit voornamelijk de CCR5-receptor. Bij ziekteprogressie stapt het virus veelal over op de CXCR4-receptor. Antivirale middelen die de CCR5-receptor blokkeren kunnen worden gebruikt bij de behandeling van patiënten die drager zijn van CCR5-troop virus.

Voor praktische informatie over de verschillende testen zie de tabellen hieronder.
Aanvullende bepalingen die niet in onderstaande tabellen staan, zijn o.a. de HIV aviditeitstest waarmee een recente infectie met HIV kan worden onderscheiden van een bestaande infectie met HIV en een HIV-2 confirmatie PCR. Deze bepalingen worden uitbesteed, zie de tabel doorlooptijden extern onderzoek virologie.

Afleveradres materialen uitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht, Medische Microbiologie
Loket 22, Huispostnummer G.04.427
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

BepalingAntistof tegen HIV in combinatie met viraal antigeen bepaling
TechniekAlinity i HIV combo-test van Abbott CMIA assay
Indicatieaantonen van een infectie met HIV
Materiaalserum
Benodigd volumegewenst 2 ml, minimaal 1 ml
Inzetdagelke werkdag
Uitslag bekend1 werkdag na inzetten, of eerder als cito diagnostiek geïndiceerd is
Resultaatratio\ < 1,00 neg / ≥1,00 pos
OpmerkingenEen positief resultaat dient geconfirmeerd te worden met een immuunblot. Deze bepaling wordt door het laboratorium automatisch ingezet.
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762
BepalingAntistof tegen HIV en viraal antigeen
TechniekVIDAS HIV DUO ultra Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA)
Indicatielaboratorium confirmatie van een positieve HIV combo-test
Materiaalserum
Gewenst volume3 ml
Benodigd volume200 µl
Inzetdagmaandag t/m vrijdag
Uitslag bekendbinnen 1 werkdag na inzetten, of eerder als cito diagnostiek geïndiceerd is
Resultaatratio, positief/negatief, ND = niet determineerbaar. P24 antigeen detectie wordt seperaat vermeld
OpmerkingenEen hoge antistoftiter of sterke antigeentiter kunnen elkaar maskeren, in dat geval is de uitslag van een van beide titers niet determineerbaar (ND). Een positief resultaat dient geconfirmeerd te worden met een immuunblot. Deze bepaling wordt door het laboratorium automatisch ingezet.
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762
BepalingAntistoffen tegen HIV met immuunblot (HIV-Blot)
Techniekimmunblot
Indicatieconfirmatie van een positieve Alinity i HIV combo test en/of VIDAS HIV DUO ultra test
Materiaalserum
Gewenst volume1 ml
Benodigd volume250 µl
Inzetdagmaandag, woensdag en vrijdag
Uitslag bekend1 werkdag na inzetten
Resultaatpositief, indeterminate, negatief
OpmerkingenDe immunoblot maakt onderscheid tussen HIV-1 en HIV-2. Indien de blot indeterminate is, wordt geadviseerd het onderzoek te herhalen of een HIV PCR (HIV-SRNA) bepaling aan te vragen op een nieuw monster (EDTA-bloed)
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762
BepalingKwantitatief HIV specifiek RNA (HIV-RNA)
TechniekAlinity m HIV-1 assay (Abbott)
Indicatiebeoordelen behandelindicatie en vervolgen HIV-1 RNA load tijdens therapie
MateriaalEDTA-bloed, liquor. Externe inzenders: EDTA-plasma en/of liquor op droogijs
Gewenst volume10 ml EDTA-bloed of 2 ml liquor
Benodigd volume600 µl EDTA-bloed of 300 µl liquor
InzetdagElke werkdag
Uitslag bekendDezelfde of de volgende dag
Resultaatkopieën/ml; positief wordt als waarde gerapporteerd ≥ 50 kopieën/ml; een waarde <50 kopieën/ml wordt als ondetecteerbaar gerapporteerd
OpmerkingenDe gerapporteerde onder- en bovengrens van de kwantitatieve bepaling zijn respectievelijk HIV-RNA: < 50 kopieën/ml en > 2.0 x 10e7 kopieën/ml.
De techniek is niet gevalideerd voor bepaling op liquor.
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762
BepalingHIV genotypische resistentie analyse
TechniekPCR en sequentieanalyse
Indicatieaantonen van resistentie tegen antiretrovirale medicatie en HIV-subtype bepaling
MateriaalEDTA-bloed. Externe inzenders: EDTA-plasma op droogijs
Gewenst volume10 ml. 20 ml bij viral load <1000 kp/ml.
Benodigd volume1 ml. Bij virale load <1000 kp/ml overleg met de dd arts-microbioloog virologie.
Inzetdagop maandagen
Uitslag bekendbinnen 2 weken na inzetdag
Resultaatmutatiepatroon van protease, reverse transcriptase (RT) en integrase ten opzichte van subtype B  referentiestam inclusief interpretatie van gevoeligheid voor proteaseremmers, RT-remmers en integraseremmers;
HIV-subtypering
OpmerkingenStandaard wordt HIV genotypische resistentie analyse verricht op het pol-gen dat protease, reverse transcriptase en integrase bevat. Voor andere genen is eerst overleg met de dienstdoende viroloog benodigd.

Gag resistentie tegen protease remmers.
V3: resistentie tegen CCR5-remmers.

De meest recente virale lading vermelden op het aanvraagformulier.
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762
BepalingHIV tropisme (RNA)
TechniekTropgene RNA, Sequentie analyse V3 gedeelte van het virale env gen.
Indicatievoorspellingco-receptor tropisme HIV-1 bij virale load >500 kp/ml.
MateriaalEDTA-bloed. Externe inzenders: EDTA-plasma op droogijs
Benodigd volumegewenst 10 ml, minimaal 5 ml
Inzetdagop maandagen
Uitslag bekendbinnen 2 weken na inzetdag
Resultaatvoorspelling tropisme (R5, X4) middels interpretatie van de sequentie met behulp van het interpretatie programma Geno2Pheno.
OpmerkingenDe meest recente virale lading vermelden op het aanvraagformulier.
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762
BepalingHIV tropisme (DNA)
TechniekTropgene DNA, Sequentie analyse V3 gedeelte van het virale env gen. Deze test wordt deels in research setting verrricht.
MateriaalHeparine volbloed op kamertemperatuur. Materiaal moet <24h na afname verwerkt worden.
Indicatieco-receptor tropisme HIV-1 bij virale load <500 kp/ml
Benodigde volume20ml
Inzetdagop maandagen
Uitslag bekendbinnen 2 weken na inzetdag
Resultaatvoorspelling tropisme (R5, X4) middels interpretatie van de sequentie met behulp van het interpretatie programma Geno2Pheno.
OpmerkingenDe meest recente virale lading vermelden op het aanvraagformulier.
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762
BepalingHIV tropisme
TechniekMT-2 assay In house fenotypische bepaling die wordt verricht in research setting.
Materiaalheparine volbloed op kamertemperatuur. Materiaal moet <24h na afname verwerkt worden.
Indicatiebepalen co-receptor tropisme HIV-1 bij virale load >1000 km/ml
Benodigde volumegewenst 20 ml, minimaal 10 ml
Instuurdagmaandag, woensdag. Externe inzenders: materiaal moet dinsdag of donderdag voor 11.00h op het virologisch laboratorium aanwezig zijn.
Uitslag bekend3 weken
ResultaatSI= tropisme, NSI = niet determineerbaar
Informatie / contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog virologie 71762

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet