Terug

Voor wie we het doen
Voor wie we het doen

Zorg gaat over mensen. Iedere patiënt is anders en heeft het recht om zelf de regie te voeren over de zorg die hij nodig heeft. We bieden zorg die afgestemd is op de behoeften van de individuele patiënt. Gebaseerd op wie hij/zij is, inclusief zijn/haar achtergrond en sociale omgeving. We betrekken patiënten, naast de zorg, ook bij ons onderzoek en onderwijs.

U doet mee

Het UMC Utrecht wil graag weten wat mensen bezighoudt, wat hun vragen en behoeften zijn. Alleen samen kunnen we de zorg verbeteren. Daarom bieden we patiënten verschillende mogelijkheden om hun ervaringen met ons te delen, om mee te denken en mee te doen.

Patiëntenpanel

Als lid van het patiëntenpanel kunt u enkele keren per jaar meedenken over uiteenlopende onderwerpen die er voor u toe doen. Geef u op voor ons patiëntenpanel

Verder zijn we gestart met het 'Urekaplein': een digitale ontmoetingsplek waar medewerkers kunnen aangeven hoe we in het UMC Utrecht beter en slimmer kunnen werken. De bedoeling is dat we ook patiënten gaan betrekken bij dit project. 

Fondsenwerving

Het UMC Utrecht heeft met Stichting Vrienden van UMC Utrecht ook een eigen goed doel. Vrienden UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis werft voor betere zorg voor volwassenen in het UMC Utrecht en kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het doel is meer onderzoek en vernieuwingen binnen het ziekenhuis te realiseren. Om zo een katalysator te zijn voor de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast zetten de Vrienden zich in voor een comfortabel verblijf met een fijne inrichting en voor activiteiten die voor ontspanning en afleiding zorgen. Dit wordt bereikt door succesvol fondsen te werven voor waardevolle projecten, waarvoor het reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet. 

 

Dit gedeelte is niet zichtbaar omdat u de cookies (nog) niet heeft geaccepteerd. Zie het cookiebeleid.

Meedenken en doen

In het UMC Utrecht vinden we het belangrijk dat de patiënt meedenkt, meedoet en zelf de regie voert over zijn behandeling. Betere zorg maken we samen. Tegen deze achtergrond meten we jaarlijks op verschillende medische terreinen de ervaringen van onze klinische en poliklinische patiënten. Dat levert belangrijke informatie op waarmee we de zorg verder kunnen verbeteren.
Die metingen verrichten we met behulp van de Consumer Quality Index (CQ-index). Dit is de meest actuele, wetenschappelijk getoetste standaard voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Lees meer over het meten van patiëntervaringen

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is een website waar u uw ervaringen met artsen en ziekenhuizen kunt delen. U kunt hier zorginstellingen en specialisten zoeken, vinden en waarderen. Met uw beoordeling helpt u andere patiënten die op zoek zijn naar passende zorg en geeft u het ziekenhuis praktische suggesties voor het verbeteren van de zorg. Het UMC Utrecht vindt het dus belangrijk dat u uw mening geeft over de zorg en dienstverlening.

Zorgkaart Nederland bevat een schat aan informatie. Zeker voor 'nieuwe' patiënten is het prettig om een beeld te krijgen van de kundigheid van artsen en de bejegening die anderen hebben ervaren. In het algemeen geldt: hoe meer beoordelingen er zijn van een arts, hoe betrouwbaarder het 'gemiddelde rapportcijfer'.
Deel uw ervaring met het UMC Utrecht op ZorgkaartNederland.

CQ-index

Het is belangrijk dat we de ervaringen van patiënten met de zorg betrouwbaar meten. De Consumer Quality-index (CQ-index) is hiervoor de landelijke standaard. De CQ-index bestaat uit vragenlijsten die samen met patiënten en patiëntenorganisaties zijn ontwikkeld. De resultaten gebruikt het UMC Utrecht om de zorg verder te verbeteren.

Lees meer over onderzoek met de CQ-index.