Terug

Zorglijn Acuut en Intensief Afdeling A2 jeugd

Zorglijn Acuut en Intensief Afdeling A2 jeugd

Patiëntfolder

Deze folder is bedoeld voor jongeren die bij ons opgenomen zijn op de afdeling A2 jeugd en hun naasten. De folder geeft informatie over de afdeling, de zorg, onze werkwijze, de medewerkers en je rechten.

Afdeling Acuut en Intensief A2 jeugd

De afdeling uitklapper, klik om te openen

Meer over afdeling A2 jeugd

Op afdeling A2 jeugd zijn jongeren tussen de 12 en 18 jaar met verschillende psychiatrische problemen opgenomen. Hierbij biedt A2 jeugd, aanvullend op het ambulante traject, intensieve zorg op maat voor jongeren die in crisis verkeren.

HIC-jeugd

De afdeling is een gesloten High & Intensive Care (HIC) afdeling. Dit betekent dat de voordeur van de afdeling op slot is, maar binnen de afdeling kun je je vrij bewegen (zie ‘Vrijheden’ over afspraken om de afdeling te verlaten).

De afdeling heeft 8 eenpersoonskamers en gedeelde douches/toiletten.
Je bent met maximaal 8 jongeren tegelijk opgenomen. De afdeling waar je met elkaar bent is de ‘High Care’. Mocht het niet mogelijk zijn om op de afdeling te zijn, dan is er de mogelijkheid om naar de ‘Intensive Care’ te gaan. Dit is een aparte ruimte op de afdeling waar je alleen met een verpleegkundige/sociotherapeut bent.

We werken op de afdeling volgens de herstel ondersteunende benadering. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten op jouw behoeften en je daarbij stimuleren regie te nemen in je eigen zorgproces.

Je kunt vrijwillig bij ons opgenomen worden, maar wanneer dit niet mogelijk is kun je ook gedwongen opgenomen worden door middel van een maatregel Wvggz (Wet verplichte ggz).

Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek maak je kennis met de AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) en psychiater die verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling. De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de verpleegkundigen en sociotherapeuten. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). Elke dienst wordt afgesproken welke verpleegkundige of sociotherapeut jouw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines bestaat. Dit zijn:

 • De kinder- en jeugdpsychiater is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling.
 • De AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) doet psychiatrisch onderzoek. Hij of zij voert de behandeling uit onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater.
 • De (senior)verpleegkundigen/sociotherapeuten observeren, behandelen en begeleiden de jongeren op de groep. Zij zijn verantwoordelijk voor het therapeutische klimaat en begeleiden jongeren in het werken aan hun behandeldoelen.
 • De ouderbegeleider begeleidt, adviseert en ondersteunt het gezin. Ook kan de ouderbegeleider informatie van het gezin meenemen, zodat we de behandeling en thuissituatie zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. 
 • De (vak)therapeut geeft psychomotorische therapie, muziektherapie of beeldende therapie aan jongeren.
 • De ervaringsdeskundige kan door eigen ervaring op een invoelbare wijze ondersteuning bieden aan de jongeren.

De opname uitklapper, klik om te openen

Wat neem je mee?

Het is handig dagelijkse spullen (zoals kleding en toiletspullen), sportkleding en zwemkleding mee te nemen. Wij hebben beddengoed en handdoeken voor je, maar als je liever je eigen meeneemt mag dat. Daarnaast is het belangrijk je identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens en de medicijnen die je momenteel gebruikt mee te nemen.

Je hebt een eigen kamer waar geen andere jongeren mogen komen, maar wij adviseren om waardevolle spullen thuis te laten. Wanneer er wel waardevolle spullen worden meegenomen is dat op eigen risico. Het UMC is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies.

Scherpe spullen zoals scheermesjes, scharen of puntenslijpers mag je wel meenemen, maar bewaren de verpleegkundigen/sociotherapeuten voor jou op het kantoor. Je kan het dan komen halen wanneer je het nodig hebt.

Het opnamegesprek

Bij opname gaan we in gesprek met jou, je ouders/verzorgers, de behandelend psychiater, de ouderbegeleider, een verpleegkundige/sociotherapeut van de afdeling en jouw ambulant behandelaar.

In dit gesprek willen we graag een begin maken om jou beter te leren kennen en bespreken waar we jou tijdens de opname mee kunnen helpen.

We noemen dit gesprek een netwerk intake, waarbij we zo breed mogelijk willen weten hoe jouw leven er uit ziet, wie en wat daarin belangrijk zijn, wat je leuk vindt om te doen en tegen welke problemen je aanloopt.

Daarnaast geven we uitleg over wie wij zijn en wat A2 jeugd jou zou kunnen bieden. Tenslotte bespreken we het doel en wat de verwachte duur van de opname zal zijn.

Ook bespreken we de mogelijkheid tot rooming-in. Dit betekent dat je ouders/verzorgers (tijdelijk) bij jou blijven op de afdeling. Dat kan zowel overdag als 's nachts. Rooming-in kan om verschillende redenen worden ingezet, zoals het verbreden van de diagnostiek of het herstellen van contact tussen jullie, maar ook 'gewoon' om het wat minder spannend te maken en even samen te wennen aan de afdeling. We beginnen meestal met 24 tot 48 uur; daarna kijken we samen verder wat nodig is.

We willen je gezin graag betrekken bij de behandeling. Dit doen we door ze minstens één keer allemaal uit te nodigen om kennis te maken. Zo kunnen we niet alleen jou, maar ook je gezinsleden beter leren kennen. Op deze manier kunnen we beter meedenken over welke dingen helpend zijn, hoe jullie met elkaar omgaan en welke dingen misschien anders kunnen.

Vrijheden

Als je wordt opgenomen maken we afspraken met jou en je ouders/verzorgers over het kunnen verlaten van de afdeling.

Binnen de afdeling kennen wij de volgende vrijheden:

 • Rood: Geen vrijheden, je mag de afdeling niet verlaten.
 • Oranje: Je kunt onder begeleiding van de verpleging/sociotherapeut de afdeling af, bijvoorbeeld om naar een therapie te gaan.
 • Geel: Je kunt onder begeleiding van de verpleging/sociotherapeut of een familielid van de afdeling af. Dit gaat in overleg en moet iemand in de 'ouderrol' zijn.
 • Groen: Je kunt alleen de afdeling af. Je maakt een afspraak met de verpleegkundige/sociotherapeut over tijd en doel.

Gebruik maken van vrijheden kan tot 20:00 uur.

Zorg afstemmingsgesprek (ZAG)

Tijdens de opname vindt er elke week een behandel-evaluatie plaats, dit noemen we ook wel een zorg afstemmingsgesprek (ZAG).

Hierbij zijn jij en je ouders/verzorgers aanwezig, de psychiater, arts, verpleegkundige/sociotherapeut en indien mogelijk ook de ouder begeleider. Als je al een ambulant behandelaar hebt of dit wordt opgestart tijdens de opname is die ook aanwezig.

In het ZAG bespreken we waar je de afgelopen week aan gewerkt hebt en spreken we af hoe we de komende week aan het werk gaan met elkaar.

Ter voorbereiding kunnen we informatie opvragen bij eerdere behandelaren. Dit doen wij altijd in overleg met jou en je ouders/verzorgers.

Afdelingsaanbod uitklapper, klik om te openen

Het basisprogramma en therapieën

In de kliniek hanteren we zo veel mogelijk een vast programma. Het programma is erop gericht een goede (dag)structuur te ontwikkelen. Tijdens de opname is het de bedoeling dat je meedraait in het vaste programma. Er kunnen tijdens de programmaonderdelen onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor de behandeling. Deelname aan het programma geeft bovendien observatiemomenten voor het behandelteam en is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Het basisprogramma is van maandag t/m vrijdag, in het weekend is er geen programma.

Activiteitenbegeleiding (AB)

Bij de activiteitenbegeleiding kun je op vele manieren creatief aan de gang. De therapeut begeleidt jou in het kiezen van een activiteit en helpt jou nieuwe dingen te leren. Het lokaal van de activiteitentherapie is op de afdeling en dit programmaonderdeel is elke (doordeweekse) dag.

Sport en beweging

Bij bewegingsagogiek staat het in beweging komen centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we om tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt vier keer per week plaats. Ook is er een aantal keer per week de mogelijkheid om te zwemmen. Dit is een activiteit waar patiënten van alle klinieken gemengd aan kunnen deelnemen.

Het behandelteam bespreekt of je fysiek sterk genoeg bent om deel te nemen aan sport.

Muziektherapie

Elke week wordt op de afdeling muziektherapie gegeven waarbij je samen muziek luistert of maakt.

Modules

Naast het basisprogramma bestaan er verschillende modules. We kijken samen met jou of er nog modules zijn die voor jou geschikt zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan running therapie of PMT (psychomotorische therapie).

School uitklapper, klik om te openen

De Prof. F. Redl school besteedt veel zorg aan de leervaardigheden van de jongeren. Indien dit voor jou mogelijk/wenselijk is overleggen we met de Redl school hoe jij tijdens de opname school kan oppakken of behouden. Je kunt dan lesuren volgen op de Redl school, zij overleggen ook met jouw eigen school om het onderwijs zo veel mogelijk te laten aansluiten, waarbij rekening gehouden wordt met jouw belastbaarheid.

Bezoek uitklapper, klik om te openen

We vinden het belangrijk dat je contact houdt met je omgeving, daarom stimuleren we het ontvangen van bezoek. Wel vragen we iedereen met zijn bezoek rekening te houden met de andere opgenomen jongeren door met maximaal 3 bezoekers op de afdeling te zijn. Wil je iemand ontvangen die jonger is dan 18 jaar, dan is hij/zij welkom onder begeleiding van één van je ouders. Als je gele of groene vrijheden hebt is het mogelijk om met je bezoek de afdeling af te gaan.

Op alle doordeweekse avonden is bezoek toegestaan vanaf 18:30 - 20:00 uur. Op woensdagen kan dit ook van 16:00 - 17:00 uur. In het weekend is er de hele dag de gelegenheid bezoek te ontvangen. Als je bezoek wil ontvangen buiten de bezoektijden moet dit in overleg met de verpleegkundige/sociotherapeut. Dit is om te voorkomen dat bezoek ten koste gaat van het programma of storend is voor de rest van de afdeling.

Het weekend/verlof

In het weekend is er geen programma. We vinden het belangrijk dat je in contact blijft met 'thuis', dat is tenslotte de plek waar je na opname weer naar terug gaat. Daarom bespreken we met jou en je ouders/verzorgers of en hoe verlof haalbaar is. Verlof kan wisselen van een paar uurtjes naar huis tot een nachtje thuis slapen in het weekend. Wanneer je op verlof bent geweest ben je uiterlijk om 20:00 uur weer terug op de afdeling.

Omgangsvormen en afspraken uitklapper, klik om te openen

Om de opname voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal (gedrags-)regels op de afdeling.

Wederzijdse verwachtingen

 • Je gaat op een respectvolle manier om met je groepsgenoten en de verpleegkundigen/sociotherapeuten. Je kan ook verwachten dat er respectvol met jou omgegaan wordt.
 • Je eigen kamer is jouw plek waar jij je veilig kan voelen en rust kan vinden. Daarom mogen andere jongeren niet bij jou op je kamer komen en jij dus ook niet op de kamer van een groepsgenoot.
 • Om privacy te garanderen van iedereen mag je geen foto’s en filmpjes maken op de afdeling.
 • Op de afdeling draag je gepaste kleding. Bijvoorbeeld geen blote buik. Op de afdeling draag je schoenen; je loopt niet op je sloffen of sokken.
 • Verbale of fysieke agressie (schelden, schoppen, slaan, gooien etc.) wordt niet getolereerd.
 • Het hebben van intieme relaties of seksuele contacten met groepsgenoten is niet toegestaan.
 • ’s Nachts lever je je telefoon in. Overdag mag je je telefoon in eigen beheer, mits je hier op een goede manier mee omgaat. Hier kunnen individueel afspraken over gemaakt worden.
 • Bellen doe je op je kamer, niet in de huiskamer. We verwachten dat je je telefoon niet gebruikt tijdens groepsmomenten of therapieën.
 • Je gebruikt geen alcohol of drugs.

Roken

Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis, je kunt op de afdeling of op het terrein van het UMC niet roken. Wanneer je wel rookt voor opname kunnen we je ondersteunen bij het inlassen van een 'rookpauze' of het volledig stoppen.

Medicatie

Alle voorgeschreven medicijnen krijg je via de ziekenhuisapotheek. De medicijnen krijg je van de verpleegkundige of groepsleider. Je mag alleen medicijnen gebruiken die jouw behandelend arts voorgeschreven heeft. Het is op de kliniek niet toegestaan om medicatie in eigen beheer te hebben. De meegenomen medicatie wordt in de medicijnkast voor je bewaard.

Controle

Bij opname pakken we samen met jou je spullen uit, zodat we kunnen controleren wat je meegenomen hebt en of er spullen zijn die wij op kantoor voor je bewaren of die weer mee naar huis moeten.

Wanneer hier een aanleiding voor is kunnen we ook tijdens opname jouw kamer/spullen controleren.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Contact met de afdeling

Adressen

Bezoekadres: Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Postadres:
UMC Utrecht
Zorglijn A2 Jeugd
t.a.v. naam patiënt
Huispostnummer A00.241
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Telefoon

Dagelijkse leiding

 • Dr. Manouche van Alst en Dr. Bas Oude Ophuis, kinder- en jeugdpsychiater Kliniek A2 jeugd
 • Kelly Verschoor, teamleider
 • Annita Ippel en Nadia Lens, senior verpleegkundige/sociotherapeut
 • Aukje Nakken, verpleegkundig hoofd zorglijn A2 Acuut en Intensieve zorg

Contact met de Prof. F. Redlschool

 • Telefoon: 030 - 744 0780
 • Contactpersoon: mw. L. Uneken, orthopedagoog

Route en parkeren UMC Utrecht

Belangrijke informatie over openbaar vervoer en parkeren.

Bij de hoofdingang loop je rechtdoor en passeert de winkeltjes (links). Aan het eind van de gang (voor de liften) splitst de gang zich. Daar loop je de gang in die schuin naar rechts gaat. De bordjes wijzen naar bouwdelen B, A en Psychiatrie. Aan het eind van de gang kom je weer bij liften uit. Je gaat voor de liften naar links (rode deuren) en de lange gang in richting bouwdeel A. Je komt een klein trapje tegen, dit loopt je af. Even later kom je bij een grotere trap. Onderaan deze grotere trap bevindt zich de balie waar je je kunt melden voor A2 Jeugd.

Inzagerecht

Er is een persoonlijk behandeldossier waarin alle disciplines hun bevindingen over jou rapporteren. Je hebt recht op inzage in je persoonlijke dossier. Op deze dossiers zijn de voor het UMC Utrecht geldende privacyregels van toepassing. Meer informatie hierover vind je op de website van het UMC Utrecht.

Als patiënt van het UMC Utrecht heb je toegang tot het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht. Gedeeltes van je medisch dossier kun je hier bekijken.

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Psychiatrie

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: AAT@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet