Terug

Folder polikliniek Psychiatrie

Folder polikliniek Psychiatrie

Patiëntfolder

Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek van de afdeling Psychiatrie. We heten u van harte welkom en we hopen dat de informatie in deze folder u helpt bij het voorbereiden op de afspraak. De folder is geschreven voor volwassenen en ouders van kinderen die bij ons komen. Overal waar u 'u' leest, kunt u ook 'uw kind' lezen.

Afbeelding gang afdeling Psychiatrie

Over de afdeling Psychiatrie uitklapper, klik om te openen

De afdeling Psychiatrie is onderdeel van het UMC Utrecht. Psychiatrie houdt zich als medisch specialisme bezig met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen hebben in gedrag en beleving.

Meestal komen onze patiënten voor diagnostiek. We kijken dan of er sprake is van een psychiatrische aandoening, of dat er iets anders aan de hand is. Op de afdeling Psychiatrie komen patiënten van alle leeftijden. Onze aandachtspunten zijn: 

 • Psychose & stemming (psychotische ontregeling, depressie en bipolaire stoornissen)
 • Verstoorde ontwikkeling bij kinderen

Vier zorglijnen

We hebben de afdeling Psychiatrie opgedeeld in vier zorglijnen. Elke zorglijn heeft een eigen polikliniek (diagnostiek en behandeling) en een klinische afdeling (verblijf en behandeling). Onze vier zorglijnen zijn:

Stemming & Psychose
Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een stemmingsstoornis of een psychotische stoornis. Ook zien wij mensen voor een second opinion en complexe behandeling. Lees meer >

Acuut & Intensief
Op deze zorglijn bieden wij acuut intensieve zorg en veiligheid aan mensen die een ernstige psychische crisis doormaken en voor wie een gesloten opname nodig is, bijvoorbeeld als verblijf in de thuissituatie niet meer verantwoord is. Wij richten ons op jongeren (12 tot 18 jaar) en volwassenen (18+). De behandeling is erop gericht uw eigen regie te laten hervinden en herstel mogelijk te maken. De behandeling kan daarnaast bestaan uit diagnostiek (of een second opinion). Lees meer >

Diagnostiek & Vroege psychose
Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan mensen met (het vermoeden van) een psychosegevoeligheid ofwel een eerste psychose. Met psychose bedoelen we een toestand waarbij iemand gevoelens, indrukken en waarnemingen kan ervaren die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. We sluiten de zorg zoveel mogelijk aan op het stadium van de psychose waarin u zich bevindt (en helpen u grip op de realiteit terug te krijgen). Tevens is er aandacht voor middelengebruik, wanneer dit aan de orde is. Lees meer >

Ontwikkeling in Perspectief
Op deze zorglijn bieden wij hulp aan kinderen (van 0 tot 12 jaar) en hun ouders/verzorgers, waarbij de ontwikkeling van kind en gezin onder druk staat of stagneert. Wij streven ernaar samen met het kind, het gezin en het netwerk te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen en weer tot gezonde ontwikkeling te komen.

Wie werken er?

Op de polikliniek werken onder andere psychiaters, psychologen, orthopedagogen, arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundig specialisten, secretaresses, doktersassistenten, systeembegeleiders, (vak)therapeuten en ervaringsdeskundigen. Hier vindt u een overzicht van onze medewerkers.

De psychiater is uw hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling. In het UMC Utrecht, dus ook bij de afdeling Psychiatrie, worden afgestudeerde artsen (arts-assistenten) opgeleid tot medisch specialist. Ook krijgen medisch studenten (co-assistenten) hier hun opleiding tot arts. Tijdens uw bezoek kunt u in contact komen met een co-assistent of arts-assistent. Meestal doen zij een deel van het onderzoek. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de psychiater. Het ziekenhuis verzorgt ook opleidingen voor psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig specialisten.

Aanmelden op de polikliniek uitklapper, klik om te openen

Inschrijven

Als u voor het eerst naar de polikliniek komt, kunt u zich als nieuwe patiënt inschrijven via Mijn UMC Utrecht. Als dat niet is gelukt, meldt u zich bij de balie "Inschrijven patiënten" rechts bij de hoofdingang.

Vervolgens meldt u zich aan de balie van de zorglijn waar u de afspraak hebt staan. Het balienummer vindt u in de  uitnodigingsbrief die u van ons ontvangt.

Legitimeren

Bij de eerste, maar ook bij alle vervolgafspraken zullen wij uw administratieve gegevens controleren. Dit om onder meer persoonsverwisseling te voorkomen. Legitimeren kan met een paspoort, Nederlands rijbewijs of een identiteitskaart.

Kinderen moeten zich kunnen legitimeren met een eigen identiteitsdocument.

Controleer uw polis

Zorgverzekeraars maken ieder jaar afspraken met een groot aantal zorgverleners over de kosten van de zorg. Het UMC Utrecht is door vrijwel alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Er zijn uitzonderingen.

Zorgverzekeraars bieden ook zogenoemde budget-polissen aan. Dat kan ervoor zorgen dat u de kosten van uw behandeling (gedeeltelijk) zelf moet betalen. Het is belangrijk dat u voor uw ziekenhuisbezoek controleert hoe u bent verzekerd. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden en de website van uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie over het betalen van ziekenhuiszorg www.dezorgnota.nl.

Vergoedingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

De zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar loopt niet via zorgverzekeraars. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van deze zorg. U hoeft daar niets voor te doen. Wij sturen wij uw gemeente de gegevens die nodig zijn om de kosten te vergoeden.

Heeft u behoefte aan meer informatie? De website of een medewerker van uw gemeente kan u verder helpen. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd vragen stellen aan de behandelaar van uw kind bij de afdeling Psychiatrie. Zie ook: www.dezorgverandertmee.nl of www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak verplaatsen of afzeggen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de polikliniek waar u de afspraak hebt. We kunnen dan nog iemand anders inplannen. In overleg met u maken we een nieuwe afspraak. Het telefoonnummer van het secretariaat vindt u in de uitnodigingsbrief.

Voorbereiden op het polibezoek uitklapper, klik om te openen

Het persoonlijke patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde website waarbinnen u toegang hebt tot uw medische gegevens. U vindt er informatie over uw behandeling en uw zorgverleners in het UMC Utrecht. U ziet bijvoorbeeld welke afspraken u hebt en wat uw laboratoriumuitslagen zijn. Ook kunt u uw eigen dossier lezen en vragen stellen aan uw arts, door gebruik te maken van de mogelijkheid van een e-consult. Ook een herhalingsrecept kunt u via dit patiëntenportaal aanvragen.

Het patiëntenportaal vindt u hier. U krijgt toegang tot het patiëntenportaal met uw DigiD met sms-functie. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage van de uitnodigingsbrief.

Vragenlijsten vooraf

Ter voorbereiding op het eerste gesprek vragen wij u om vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijsten krijgt uw arts goed zicht op uw situatie. U vindt de vragenlijsten in uw persoonlijke patiëntenportaal.

Voorbereiden op het gesprek

Ga samen op gesprek

Vaak zijn patiënten gespannen als ze naar het ziekenhuis gaan. Het kan prettig zijn om een vertrouwd persoon mee te nemen naar uw afspraak om u zo nodig te steunen. Maar ook omdat u veel informatie krijgt. Twee mensen onthouden immers meer dan één.

Tips voor voorbereiding

Tijdens het gesprek kunt u met ons praten over uw zorgen en vragen, de problemen die u ervaart en de dingen die goed gaan. U kunt ter voorbereiding vast enkele zaken bedenken, bijvoorbeeld welke vragen u wilt stellen en wat u belangrijk vindt om de arts te vertellen. Schrijf dit eventueel op.

Medicatie overzicht

Een voorwaarde voor een optimale behandeling is dat uw arts weet welke medicijnen u gebruikt. Neem daarom een actueel overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Gesprek en advies uitklapper, klik om te openen

Het gesprek

Tijdens het gesprek willen we een goed beeld krijgen van uw klachten en hoe u deze klachten ervaart. Dit noemen we diagnostisch onderzoek. De arts stelt u dan ook veel vragen. U kunt over uw eigen situatie vertellen en uw zorgen uiten.

Soms willen we ter aanvulling gebruik maken van de medische informatie die al ergens anders is verzameld. Daarvoor vragen wij u uiteraard altijd om toestemming.

Co-assistent, arts-assistent of verpleegkundig specialist

Vaak doet eerst de co-assistent (student in opleiding tot arts), de arts-assistent (arts in opleiding tot specialist) of de verpleegkundig specialist het gesprek. Daarna overlegt hij of zij altijd met de verantwoordelijke psychiater, die u ook zult ontmoeten tijdens dit eerste gesprek. Arts-assistenten wisselen elke zes maanden van opleidingsplek. Het is dus mogelijk dat u bij een eventueel volgend bezoek een andere arts-assistent ziet. Voor alle duidelijkheid: de psychiater heeft de eindverantwoordelijkheid voor uw diagnostiek en eventuele behandeling, en zorgt daarmee voor de continuïteit.

Medisch dossier

Alles wat u ons vertelt, vermelden wij in uw medisch dossier. U hoeft uw verhaal dus niet steeds opnieuw te vertellen. Iedere arts die u spreekt tijdens een afspraak op de polikliniek, is op de hoogte van uw situatie zoals die beschreven staat in uw dossier.

Tips voor het gesprek

Door spanning of emoties kan het gesprek met de  zorgverlener soms anders verlopen dan u van tevoren had bedacht. Misschien bedenkt u na afloop wat u had willen vragen. Onderstaande tips kunnen u helpen het gesprek goed voor te bereiden:

 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Maak aantekeningen van de antwoorden op uw vragen.
 • Schrijf op wat de arts u vertelt en mochten er naderhand nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op.
 • Vraag om uitleg van medische termen, indien nodig.
 • Herhaal eventueel in uw eigen woorden wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. Vraag of u het goed hebt begrepen.
 • Vertel aan de zorgverlener wat u belangrijk vindt dat hij van u weet. Dit kan een eerdere ziekenhuiservaring zijn, of iets waar u bang voor bent. Maar bijvoorbeeld ook uw geloofsovertuiging of informatie over uw gezin.
 • Vraag tijd om na te denken als u een moeilijke beslissing moet nemen.

Als u iets niet begrijpt, of als u meer wilt weten, aarzel dan niet om vragen te stellen. Wij willen u zo goed en  volledig mogelijk informeren.

Aanvullend onderzoek

Soms lukt het niet om alle onderzoeken in twee uur af te ronden. Dan doen we aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Hiervoor maken we één of twee aparte vervolgafspraken.

Het advies

We proberen het gesprek en het onderzoek in  twee uur af te ronden en af te sluiten met het adviesgesprek. In het  adviesgesprek vertellen wij u de conclusie van het onderzoek en geven  wij u advies voor de toekomst. Soms  hebben we meer informatie nodig om  tot een goed advies te komen. Dan plannen we een vervolgafspraak of  aanvullend onderzoek en volgt het adviesgesprek daarna.

Na het gesprek en het onderzoek kunnen wij u: 

 • doorverwijzen
 • terugverwijzen
 • behandelen op de afdeling Psychiatrie

Door- en terugverwijzen

Het kan zijn dat wij u voor verdere behandeling doorverwijzen naar een instelling of therapeut bij u in de buurt. Onze informatie dragen wij over via een eindbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere  behandelaren. U krijgt een kopie van deze brief. 

Na een second opinion verwijzen wij u terug naar uw verwijzer.

Behandelen op de afdeling Psychiatrie

Als uw psychiatrische diagnose aansluit op de  behandelingen die wij geven, is het mogelijk dat u bij ons in  behandeling komt. Wij zijn  gespecialiseerd in:

 • Informatieve groepsbijeenkomsten, waarin uitleg wordt gegeven over het ziektebeeld, bijvoorbeeld autisme (psycho-educatie)
 • Kortdurende individuele begeleiding
 • Emotie- en Gedragsregulatie Training
 • Individuele (cognitieve) gedragstherapie
 • Vaktherapie, zoals beeldende therapie en muziektherapie
 • Behandeling met medicijnen
 • Behandeling op één van onze (dag)klinieken

Met uw kind naar de polikliniek uitklapper, klik om te openen

Ieder kind is anders. Daarom verschilt de voorbereiding per kind. Het belangrijkste gedeelte gebeurt thuis. Daar stellen kinderen hun vragen. Met de informatie hieronder kunt u uw kind helpen bij de voorbereiding. Als u aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen met ons aanmeldteam.

Hoe kunt u uw kind voorbereiden?

Lees eerst zelf deze folder door, dan weet u wat er gaat gebeuren en kunt u uw kind hierover vertellen. Neem de tijd om de informatie samen te bespreken. Kies hiervoor een rustig tijdstip, bij voorkeur niet vlak voor het slapen gaan.

Begin bij jonge kinderen niet te vroeg met voorbereiden. Jonge kinderen leven in het 'hier en nu'. Begin er een paar dagen van tevoren mee: dan hoeft uw kind niet onnodig lang ongerust te zijn. Zorg wel dat er voldoende tijd is om er nog eens op terug te komen. Bij oudere kinderen kunt u wat eerder beginnen.

Geef vooral bij jonge kinderen niet alle informatie tegelijk. Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen informatie over het ziekenhuis en over het onderzoek of de behandeling.

Tips

 • Laat uw kind de informatie navertellen aan uzelf of aan een ander; zo merkt u of uw kind alles heeft begrepen.
 • Vraag uw kind: wat vind je van het onderzoek of wat vind je van de behandeling? En ook: hoe voel je je daarbij? Bedenk samen hoe je met eventuele spanningen kunt omgaan.
 • Bekijk samen met uw kind het filmpje over de afdeling, en eventueel op de website plaatjes van het ziekenhuis, de afdeling en de medewerkers.
 • Bespreek met uw kind dat hij of zij tijdens uw bezoek aan de polikliniek ook even alleen moet wachten in de wachtkamer. Er is speelgoed aanwezig, maar het kan handig zijn favoriet speelgoed van thuis mee te nemen.

Als ouders niet meer samen zijn

We verwachten dat ouders/verzorgers elkaar informeren als zij niet meer samenwonen. Mocht één van de gezagdragende ouders bezwaar hebben tegen de intake, dan horen we dit graag zo snel mogelijk. De intake kan namelijk alleen plaatsvinden als beide ouders daarvoor toestemming geven. Lees meer in de folder 'Als ouders niet meer samen zijn'.

Het eerste gesprek

De eerste afspraak staat in het teken van  diagnostisch onderzoek. We kijken of er sprake is van een  ontwikkelingsstoornis óf dat er iets anders is wat de klachten en  problemen kan verklaren. De afspraak bestaat uit verschillende  onderdelen:

 • Als eerste bespreken we met u én uw kind de  aanleiding van de verwijzing, de ontwikkeling van uw kind en de huidige  problemen. Meestal spreken we u en uw kind daarna afzonderlijk. 
 • Bij uw kind doen we een gesprek en observatie.
 • Met u bespreken we het gedrag van uw kind. Zowel sterke kanten en gezonde ontwikkelingsgebieden als problemen en de ontwikkelingsgeschiedenis komen daarbij aan bod.
 • Nadat we de informatie hebben verzameld en samengevoegd met de eerder aangeleverde gegevens, zullen we onze conclusies met u bespreken. We streven ernaar om aan het eind van de eerste afspraak een voorlopig beeld te hebben en advies te kunnen geven. Uw kind kan dan in de wachtkamer wachten. Schat u in dat uw kind niet alleen kan wachten? Kijk dan of het lukt om iemand mee te nemen die bij uw kind kan blijven.
 • Soms hebben we meer tijd nodig om tot een goede conclusie en advies te komen. Dan zullen we met u bespreken waarom dat is en welke vervolgstappen er nodig zijn. We plannen dan een vervolgafspraak. Het adviesgesprek volgt daarna.

Intakegesprek dag- of klinische opnameafdeling

Misschien komt u met uw kind op onze polikliniek voor het intakegesprek voor de dag- of klinische opnameafdeling. Dit intakegesprek is bedoeld om te kijken of we een opname op de kliniek adviseren. U hoort binnen een week onze conclusie en het advies over eventuele opname.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Op de afdeling Psychiatrie wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wij willen graag meer begrijpen van psychiatrische aandoeningen, zodat we de behandeling kunnen verbeteren. Iedereen die onze afdeling voor het eerst bezoekt, krijgt het verzoek om een formulier in te vullen waarop aangegeven kan worden of u wel of niet geïnformeerd wilt worden over de studies die op dat moment lopen.

U kunt dit verzoek digitaal van ons krijgen, via het Patiëntenportaal, of persoonlijk, als u zich meldt bij één van onze afsprakenbalies. In dat laatste geval krijgt u de begeleidende informatie van ons mee naar huis, zodat u het nog eens rustig kunt nalezen.

Sommige onderzoeken zijn nauwelijks belastend, zoals het invullen van een vragenlijst. Andere onderzoeken vragen meer van deelnemers, bijvoorbeeld omdat er een MRI-scan van de hersenen wordt gemaakt. Een overzicht van alle studies vindt u hier.

Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven dat wij u mogen informeren over onderzoek, kunt u per onderzoek afwegen of u wel of niet deelneemt. Als u liever niet wilt meewerken, heeft dit uiteraard geen enkele gevolgen voor de diagnostiek en behandeling of voor uw contacten met onze afdeling.

Toestemming bij kinderen

Voor kinderen onder de 16 jaar is er een apart toestemmingsformulier. Dit formulier wordt voor kinderen onder de 12 jaar door de ouders of wettelijk vertegenwoordigers ingevuld. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar vullen het formulier samen met hun ouders in.

Faciliteiten in het ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

Het Hersencafé

Als u tussen afspraken moet wachten, kunt u naar het Hersencafé. Het Hersencafé is een comfortabele ruimte aan het begin van onze afdeling met gratis koffie en thee. Ook is er een automaat met frisdrank en snacks. Geef wel even door aan de secretaresse bij de balie dat u bij het Hersencafé zit, dan weten we waar we u kunnen vinden.

Versnaperingen en restaurant

Op de polikliniek van de afdeling Psychiatrie kunt u gratis koffie en thee krijgen bij koffieautomaten. Bij de hoofdingang kunt u ook frisdranken kopen en in het restaurant van de firma Vermaat bij de hoofdingang zijn koude en warme maaltijden verkrijgbaar.

Wifi

In het hele ziekenhuis is gratis Wifi. Dit netwerk heet: UMCU-GASTEN

Geld opnemen en geld wisselen

Bij de hoofdingang van het UMC Utrecht (in de centrale hal) is een geldautomaat en een geldwisselautomaat.

Roken

U mag in het UMC Utrecht en omliggende terreinen niet roken. Dit geldt ook voor de bus- en tramhaltes. Het UMC Utrecht stimuleert daarmee een gezonde leefstijl voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

Wachttijden

Wij proberen uw afspraak op de afgesproken tijd te laten beginnen. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval of een gesprek met een andere patiënt duurt onverwacht langer. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Rechten van de patiënt

De rechten van patiënten zijn vastgelegd in de  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Die wet is  bedoeld om ervoor te zorgen dat alle patiënten goed en veilig worden geholpen. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook.

Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd. 

 • Wettelijk vertegenwoordigers - meestal de ouders - nemen de beslissingen voor hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.
 • Jongeren tussen de 12 en 15 jaar nemen  beslissingen samen met hun ouders. Dat betekent dat zij zelf toestemming  moeten geven voor bijvoorbeeld een behandeling. Het gaat dan vaak om  een handtekening. Ouders moeten ook toestemming geven.
 • Pas vanaf 16 jaar mogen jongeren beslissingen  zonder hun ouders nemen. De afdeling Psychiatrie streeft er echter naar  de ouders  altijd te betrekken. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van het UMC Utrecht.

Persoonsgegevens en dossier

Wanneer u bij de afdeling Psychiatrie komt, verzamelen wij persoonsgegevens over u. Het gaat om gegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk zijn.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens. Persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het dossier in de computer opgeslagen. Er mogen niet méér gegevens worden vastgelegd dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Als uw behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts, of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.

U kunt het privacyreglement downloaden via de website van het UMC Utrecht.

Klachten

Hoewel al onze medewerkers hun best doen om u optimale zorg te geven, kan het voorkomen dat u klachten heeft. In dat geval verzoeken wij u om eerst met de betrokkene(n) in gesprek te gaan. Soms geeft dit onvoldoende resultaat of heeft u de voorkeur om derden in te schakelen. U kunt dan contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice. Een brochure over de klachtenprocedures ligt in onze wachtkamer en bij de afdeling Patiëntenservice. Meer informatie hierover kunt u downloaden via de website.

Bereikbaarheid uitklapper, klik om te openen

Openbaar vervoer

Het UMC Utrecht is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Buslijn 12 en 28 vertrekken vanaf Utrecht Centraal Station en stoppen bij de hoofdingang. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met het landelijk informatienummer van het openbaar vervoer (0900-9292) of kijken op de website www.9292ov.nl.

Parkeren

U kunt uw auto tegen betaling parkeren in de parkeergarage van het UMC Utrecht. De parkeertarieven en een routebeschrijving vindt u op onze website.

Kom op tijd en help mee om wachttijden kort te houden

U helpt mee om de wachttijden kort te houden door op tijd bij ons te zijn. Houdt u rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer. Ook kost het tijd om een parkeerplaats te vinden. Het is vanaf de parkeergarage of bushalte ongeveer 10 minuten lopen naar de afdeling Psychiatrie.

Routebeschrijving naar de afdeling Psychiatrie

Bij de hoofdingang volgt u route A. Als u route A volgt dan komt u vanzelf bij de afdeling Psychiatrie. Hier hangen bordjes die verwijzen naar receptie 32, 33 of 34.

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Psychiatrie

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: AAT@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet