Vorige

Cardioversie

Bij cardioversie wordt een te snel hartritme omgezet in een normaal ritme. Dit kan via een elektrische schok of met medicijnen.

> Mijn patiënt doorverwijzen

Meer informatie

Boezemfibrilleren

Elektrische cardioversie wordt meestal toegepast bij langdurend boezemfibrilleren (langer dan 48 uur). Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij sprake is van een heel snel en onregelmatig hartritme in beide boezems van het hart. 

Wat is boezemfibrilleren?

Zorgverleners

Bij een cardioversie zijn de volgende medewerkers betrokken:

  • cardiologen (in opleiding)
  • anesthesiologen
  • verpleegkundigen  

Voorbereiding

Als het boezemfibrilleren meer dan 48 uur bestaat, moet u minimaal drie weken vóór de cardioversie antistollingsmiddelen slikken.

Voor de elektrische cardioversie mag u zes uur niet gegeten of gedronken hebben. Voor deze behandeling nemen we u enkele uren opgenomen in het ziekenhuis.

U neemt plaats op een bed of een behandeltafel. U krijgt plakkers op de borst die met snoertjes verbonden zijn aan een monitor. Hiermee controleren we continu uw hartritme.

Via een band om de arm meten we regelmatig uw bloeddruk. Het zuurstofgehalte in uw bloed controleren we via een klemmetje op uw vinger. Een arts of verpleegkundige brengt bij u een infuus in. Via dit infuus krijgt u medicijnen.

Onderzoeken

Bij opname vinden er aan aantal onderzoeken  plaats:

Tips voor het gesprek over de behandeling

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener over uw behandeling. 

Lees meer
Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tijdens de behandeling

Elektrische cardioversie

Elektrische cardioversie gebeurt onder lichte narcose (ook wel sedatie of roesje genoemd). De sedatie duurt enkele minuten, de cardioversie zelf duurt slechts enkele seconden. 

Via een apparaat (defibrillator) krijgt u een elektrische schok om de ritmestoornis te laten stoppen, zodat uw normale hartslag het overneemt. De cardioloog reset als het ware het hart, te vergelijken met het opnieuw opstarten van een vastgelopen computer.

Een hartfilmpje toont direct of het hartritme zich heeft hersteld. Is dit niet het geval, dan herhaalt de cardioloog de cardioversie. Dit gebeurt maximaal drie keer.

Cardioversie met medicijnen

Duurt het boezemfibrilleren korter dan 48 uur, dan is cardioversie met medicijnen (anti-aritmica) mogelijk. U krijgt deze toegediend via een infuus.

Anesthesie (verdoving of narcose)

Dit is algemene informatie over anesthesie (verdoving of narcose). De anesthesioloog geeft u tijdens het ‘preoperatief spreekuur’ meer uitleg over anesthesie.

Lees meer

Na de behandeling

Na een geslaagde elektrische cardioversie hebt u bedrust tot de narcose is uitgewerkt. Dit duurt een tot twee uur. Als u zich goed voelt en alle controles goed zijn mag u daarna naar huis. Vanwege de narcose adviseren wij u om niet zelf auto te rijden.

Na een geslaagde elektrische cardioversie krijgt u minimaal vier weken bloedverdunnende middelen.

Na een geslaagde cardioversie met medicijnen mag u meestal meteen naar huis.

Cardioversie en het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Ons doel: minder hart- en vaatziekten. Hieraan werken we elke dag tijdens de patiëntenzorg, door wetenschappelijk onderzoek en door onderwijs.

Uw zorg in het Hart- en vaatcentrum: hier klopt alles voor u!

Het Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

De visie van het UMC Utrecht op hart- en vaatziekten: hier klopt alles voor u! Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid. Bij het goed diagnosticeren en behandelen van deze risicofactoren is de kennis van meerdere specialismen nodig.

In het Hart- en vaatcentrum werken de volgende medisch specialismen samen: cardiologie, neurologie, vasculaire geneeskunde, vaatchirurgie, nefrologie, geriatrie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, anesthesiologie, en de spoedeisende hulp.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek cardiologie.

De polikliniek is bereikbaar van 8.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur

Arts en verpleegkundige aan het bed bij een patiënt

Polikliniek

Verpleegafdeling

Ziektebeeld