Terug

Nierfunctie-vervangende therapie

De nieren spelen een belangrijke rol bij het afvoeren van afvalstoffen en vocht uit het lichaam. Zij voorkomen dat het lichaam zichzelf vergiftigt. Soms blijkt uit bloedonderzoek en onvoldoende urineproductie dat de nieren niet goed werken. Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. Het ontstaan van dit probleem kan verschillende oorzaken hebben.

Meer informatie

Oorzaken

Het ontstaan van problemen met de nieren kan verschillende oorzaken hebben:
 

  • Een operatie, waarbij de bloedtoevoer naar de nieren tijdelijk afgesloten is geweest.
  • Een ontsteking die via de bloedbaan de nierfunctie heeft verminderd.
  • Een langere periode van lage bloeddruk, waardoor de doorbloeding van de nieren verminderd is.
  • Langdurig gebruik van sommige medicijnen.
  • De patiënt was voor opname op de intensive care al dialysepatiënt.


Een mogeljike behandeling hiervoor is nierfunctievervangende therapie. Deze therapie heet: Continu VenoVeneuze Hemofiltratie (afgekort CVVH). Na overleg met de nefroloog (nierspecialist) neemt de arts de beslissing om de behandeling te starten. De duur van de behandeling verschilt per patiënt. De behandeling eindigt pas als de nierfunctie voldoende is hersteld.

Verschil CVVH en dialyse

CVVH is niet hetzelfde als dialyse. Bij dialyse spoelen nierpatiënten een aantal keer per week, gedurende enkele uren. Daarbij worden vocht en afvalstoffen uit het lichaam verwijderd. Bij CVVH worden gedurende 24 uur per dag afvalstoffen en eventueel vocht uit het lichaam verwijderd. Deze behandeling heeft minder gevolgen voor de bloeddruk dan dialyse. In bepaalde situaties is dit belangrijk voor een patiënt.

De dialyse machine

De dialyse machine is een groot apparaat. Deze staat naast het bed en er zitten veel lijnen aan die gevuld zijn met vocht en bloed. Een pomp leidt bloed uit het lichaam langs een filter (kunstnier). Deze filtert afvalstoffen en vocht uit het bloed. De grote zakken met vocht zijn nodig om dit proces goed te laten verlopen. Het vocht met afvalstoffen wordt afgevoerd. Het gezuiverde bloed gaat via de dialysekatheter terug naar de patiënt.

De dialysemachine geeft regelmatig een alarm. Daar hoeft u niet van te schrikken. De verpleegkundige reageert hier alert op en lost het probleem op.
De verpleegkundige controleert ieder uur de CVVH machine of deze goed functioneert. De gegevens en controles worden ingevoerd in het elektronisch patiënten dossier.

Voorbereiding

Voor het starten van de nierfunctie vervangende therapie, brengt de arts een dialysekatheter (een soort infuus) in een grote ader in. Dit is meestal in de lies, onder het sleutelbeen of in de hals. Het inbrengen van de katheter gebeurt onder plaatselijke verdoving. Ondanks dat kan het toch gevoelig zijn.

Tijdens de behandeling

De patiënt krijgt tijdens de nierfunctie vervangende therapie medicijnen die de stolling van het bloed verminderen. Dit voorkomt dat het filter verstopt raakt. Regelmatig neemt de verpleegkundige bloed af om de stolling van het bloed te controleren.

Toch raakt het filter vaak na verloop van tijd verstopt. Als de nierfunctie op dat moment weer voldoende is, dan stopt de behandeling. Zo niet, dan vervangt de verpleegkundige het filter.

Na de behandeling

Lichaamshouding

In principe kan de patiënt iedere houding in bed aannemen, zolang de dialysekatheter niet knikt. Dat kan de behandeling hinderen. De patiënt heeft verder weinig last van de behandeling.

Verzorging

De verpleegkundige bekijkt en verzorgt iedere dag de plaats waar de dialysekatheter het lichaam in gaat. Zo ziet de verpleegkundige tijdig of er mogelijk een infectie ontstaat.

Hebt u vragen?

Afdeling