Terug

Zorgprogramma Lijf & Leven

Zorgprogramma Lijf & Leven

Het Zorgprogramma Lijf & Leven is gericht op patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoeningen hebben.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Lijf & Leven is een zorgprogramma dat in nauwe samenwerking met Altrecht wordt uitgevoerd. Zorgprofessionals uit tal van disciplines werken samen met patiënten en onderzoekers. Het programma biedt én ontwikkelt  -individuele- behandelingen. Daarnaast vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. We hopen met de resultaten te kunnen voorspellen welke behandeling het beste effect heeft op de lichamelijke gezondheid bij mensen met een psychiatrische aandoening.

Focus

Op dit moment richt het zorgprogramma zich op psychiatrische patiënten die obesitas, diabetes en/of (een hoog risico hebben op) hart- en vaatziekten. Na een intake en grondig onderzoek wordt het zorgprogramma voor iedere patiënt ingericht rond drie pijlers:

  1. Optimaliseren van het medicatiebeleid en ondersteuning daarbij
  2. Leefstijlaanpassingen en ondersteuning daarbij
  3. Onderzoek naar familiaire factoren

Wisselwerking

Patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening zoals schizofreniebipolaire stoornis of depressie, leven gemiddeld 15-20 jaar korter dan de algemene bevolking. Ook heeft deze groep 70% kans op lichamelijke problemen. Hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en darm- en nierziekten spelen hierbij vaak een rol.

Patiënten met een ernstig lichamelijke aandoening hebben ongeveer 30% kans om ook een psychiatrische aandoening te krijgen. Het Zorgprogramma Lijf & Leven speelt in op de wisselwerking tussen psychiatrische en lichamelijke aandoeningen.

Waarom een speciaal zorgprogramma?

Mensen die zowel een lichamelijke als een psychiatrische aandoening hebben, vallen vaak tussen wal en schip. Dit komt mede doordat de medisch specialistische zorg in Nederland zeer gespecialiseerd is. De behandeling van de verschillende ziekten wordt daardoor vaak niet goed afgestemd. Door middel van een integrale aanpak binnen Lijf & Leven werken we aan een betere kwaliteit van leven voor psychiatrische patiënten met lichamelijke problemen.

Diagnostiek en behandeling

Zorgvuldig onderzoek

Nadat u verwezen bent door uw behandelend arts, start het zorgprogramma met een intake (kennismaking). De  psychiater zal u vragen stellen over de problemen de er spelen en er wordt bloed afgenomen dat onderzocht  gaat worden. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor onze Eendagsdiagnostiek: een dag waarop zorgverleners uit verschillende vakgebieden een aantal onderzoeken bij u zullen uitvoeren om uw gezondheidssituatie goed in kaart te brengen.

Diagnostiek op één dag

Tijdens de Eendagsdiagnostiek vinden tests, metingen en gesprekken plaats. We meten bijvoorbeeld uw hartslag, bloeddruk en gewicht. Dit vullen we aan met een test om de stofwisseling te bepalen. Om de fitheid te meten, nemen we een ‘Shuttle wandeltest’ af. Ook wordt uw leefstijl doorgenomen en de bijwerkingen van de medicatie. Meestal plannen we dit alles op één dag. Soms is het nodig om naderhand aanvullend onderzoek te doen. U krijgt binnen 14 dagen het advies via uw eigen regiebehandelaar.

cVitals-App

Bij een groep patiënten loopt een proef waarbij ze tijdens hun behandelperiode vanuit huis, met behulp van een iPad-app, zelf tussentijdse metingen kunnen doen.

Psychiatrie & Obesitas

In samenwerking met de Nederlandse Obesitaskliniek (NOK) beoordelen we of bij een bepaalde categorie patiënten een maagverkleining (bariatrische chirurgie) uitkomst biedt. Het gaat om mensen met morbide obesitas en ernstig psychiatrische aandoeningen en waarbij medicijnaanpassing of leefstijlveranderingen niet werken.

Psychiatrie & ernstige lichamelijke aandoeningen 

Patiënten die in het UMC Utrecht behandeld worden voor een ernstig lichamelijke aandoening, zoals Cystic Fibrosis of bijnieraandoeningen, screenen we systematisch op ernstig psychiatrische aandoeningen. Indien gewenst bieden we deze patiënten verdere diagnostiek en behandeling. 

Informatiefolder

Bekijk de digitale folder over de Eendagsdiagnostiek

In de media

  • UMC Utrecht en Lister zoeken per direct panelleden voor onderzoek naar leefstijl in de psychiatrie. Interesse? Lees meer

Samenwerking

Het zorgprogramma Lijf & Leven wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Altrecht.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Contact uitklapper, klik om te openen

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: aat@umcutrecht.nl Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.