Terug

Zorgprogramma Stress & Trauma

Trauma en stress kunnen het risico op psychiatrische problemen vergroten. Het Zorgprogramma Stress & Trauma is gericht op patiënten met psychose of bipolaire stoornis waarbij stress of trauma een rol speelt.

Meer informatie

Stress en trauma beïnvloeden de manier waarop we omgaan met veranderingen of tegenslagen. We noemen dit veerkracht. Uit onderzoek blijkt dat door traumatisering en langdurige stress het risico toeneemt op psychiatrische aandoeningen waaronder psychose, bipolaire stoornis, depressie en posttraumatische stressstoornis Het zorgprogramma Stress & Trauma is gericht op het verbeteren van behandelingen en het verdiepen van kennis over de invloed van trauma en stress.

Het zorgprogramma stress & trauma

Wanneer iemand kwetsbaar is voor het ontwikkelen van psychische klachten, kan stress ertoe leiden dat iemand uit balans raakt en klachten krijgt, zoals depressie en psychose. Door aandacht te besteden aan het omgaan met stress, kan de veerkracht vergroot worden. Mensen met een psychiatrische aandoening en een trauma in de voorgeschiedenis blijven vaak klachten houden ondanks de behandeling van de stoornis.

In eerste instantie is het Zorgprogramma Stress & Trauma gericht op patiënten met therapieresistente bipolaire depressie door onderliggende trauma. Het doel is om de behandeling te verbeteren en veerkracht te herstellen, door aandacht te besteden aan het trauma. Zorg, onderzoek en onderwijs gaan in ieder zorgprogramma hand in hand.

Wat kunt u verwachten

Intake en diagnostiek

Het zorgprogramma start met een intake (kennismaking). De psychiater en een psychiater in opleiding bespreken met u welke problemen er spelen. Op basis van dit gesprek wordt bekeken of we u kunnen behandelen. Het is ook mogelijk dat er aanvullende diagnostiek nodig is. Vervolgens worden alle bevindingen besproken binnen het multidisciplinaire team. Hier zijn ook psychologen en een verpleegkundig specialist bij betrokken.

Behandeling

Wanneer stemmingsepisoden en psychosen zich blijven voordoen ondanks het gebruik van medicatie, kan het nuttig zijn om het trauma uit het verleden te behandelen. Trauma is vaak goed te behandelen met therapievormen die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie. Eén van de belangrijkste is ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR).

Wetenschappelijk onderzoek

Om kennis te verdiepen en behandelingen te kunnen verbeteren, doen wij binnen ieder zorgprogramma wetenschappelijk onderzoek. Binnen het Zorgprogramma Stress & Trauma loopt de SAM-studie. Aan de SAM-studie kunt u deelnemen als u:

  • in behandeling bent in het Zorgprogramma Stress & Trauma, en
  • voldoet aan de criteria van de SAM-studie

Meer toelichting en details over deze studie vindt u op de speciale pagina over de SAM-studie.

Relevante links

Lees ook eens

Hebt u vragen?

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

T 088 755 5888

E

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.