>Terug

Adalimumab


Adalimumab in serum
Synoniemen:Humira
Afnamevoorkeur:Stolbuis 10 ml, rode  dop (S0)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Dalspiegel in steady state tijdens onderhoudsbehandeling. 
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Koelkast (2-8°C) of kamertemperatuur (max. 3 dagen)
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:

Eén keer per week op dinsdag. Uitslag is donderdag bekend.
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.

Bij een adalimumab spiegel < 2 mg/L worden standaard antistoffen bepaald (uitslag antistoffen volgt ca. 1 week na uitslag adalimumab)

Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 5 - 12 mg/L
Toxisch: relaties tussen toxiciteit/bijwerkingen en plasmaspiegels zijn niet gevonden
Klinische betekenis:Adalimumab spiegels zijn mogelijk bruikbaar om de behandeling met adalimumab te kunnen individualiseren. Bepaling van antistoffen tegen adalimumab zonder klinische indicatie is niet zinvol aangezien bij patiënten met voldoende/adequate klinische respons voorbijgaande anti-adalimumab antistoffen zijn waargenomen gedurende de behandeling. TDM zou in deze gevallen mogelijk ten onrechte kunnen leiden tot een oordeel dat adalimumab dient te worden vervangen.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 2 weken
Cmax: na subcutane injectie 5 dagen
Referenties:[1] KNMP Kennisbank: Adalimumab; Geraadpleegd op 08/04/2020
[2] concept TDM monografie NVZA: adalimumab; Geraadpleegd op 08/06/2018
ISO-15189 scope:Ja