>Terug

Clozapine

Clozapine in plasma

Synoniemen:Leponex
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:
Gewenst 1,0 ml bloed
Minimaal 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op dinsdag (overnacht, uitslag is woensdagochtend bekend)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 13:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:

Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)

Referentiewaarden:Therapeutisch:
350 - 700 µg/L eventueel tot 1000 µg/L therapie resistenten

Toxisch:
> 1000 µg/L; boven 1300 µg/L is de kans op convulsies groot.
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden bij non-respons op clozapine of een verdenking op bijwerkingen.
Dosering voor individuele patienten kan op geleide van TDM ingesteld worden aangezien plasma concentraties gerelateerd zijn aan een antipsychotische respons op clozapine [1 2 3]. Bijwerkingen (bijv. insulten), behalve agranulocytose, zijn ook gerelateerd aan plasmaconcentraties [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: tot 14 uur. Actieve metaboliet (= desmethylclozapine) heeft een zwakkere en kortere werking dan Clozapine.

Infectie tijdens gebruik van clozapine kan gepaard gaan met een sterke spiegelstijging van clozapine en de mogelijkheid van een clozapine-intoxicatie, zich uitend in een delirium en convulsies.

Roken induceert CYP1A2. De clozapine dosering moet bij sommige patiënten tot 50% verhoogd worden om adequate spiegels te verkrijgen. Stoppen met roken kan stijging van de clozapinespiegel veroorzaken, met mogelijk convulsies als gevolg [4].

Clozapine serum spiegels >350 µg/L leiden tot grotere therapie-respons, alhoewel respins ook kan optreden <350 µg/L
Referenties:[1] Mitchell PB, Therapeutic drug monitoring of psychotropic medications. Br. J. Clin. Pharmacol. 2001 52 Suppl 1:45S-54S
[2] Kronig MH et al, Plasma Clozapine Levels and Clinical Response for Treatment-Refractory Schizophrenic Patients. Am. J. Psychiatry 1995 Feb;152(2):179-82
[3] Van der Zwaag C et al, Response of Patients With Treatment-Refractory Schizophrenia to Clozapine Within Three Serum Level Ranges. Am. J. Psychiatry 1996 Dec;153(12):1579-84.
[4] TDM monografie NVZA Clozapine; geraadpleegd op 08/03/2019
ISO-15189 scopeJa