>Terug

Diltiazem


Diltiazem in plasma
Synoniemen:Tildiem, Diloc, Surazem, Tiadil
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie::Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch:
50 – 400 µg/L; als antihypertensivum 100-300 µg/L; minimaal effectief 50 µg/L [1]  
Toxisch:
800 µg/L. [1]
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepalingen van calciumantagonisten worden zelden routinematig uitgevoerd. Bij een slechte nierfunctie hoeft de dosering niet aangepast te worden. Wordt vrijwel volledig gemetaboliseerd door de lever en 5% wordt onveranderd uitgescheiden via de urine, 65% vooral als diltiazem en metabolieten via de faeces. Bij leverfunctiestoornissen moet er voorzichtig gedoseerd worden en wordt geadviseerd voorzichtig te doseren (ongeveer 30% lager). [2] Het bepalen van de bloedspiegel van diltiazem dient te worden gedaan wanneer er onduidelijkheid is over de aard van de intoxicatie. Patiënten moeten al behandeld worden voordat de uitslagen van het analytisch onderzoek bekend zijn. De intoxicatie van diltiazem is nauwelijks te onderscheiden van een intoxicatie met een bètablokker. Ook een overdosering met digoxine laat symptomen als hypotensie, sinus bradycardie, sinus- en AV-blokkade zien. [2]
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 4-8 uur
Zie TDM monografie Toxicologie: Diltiazem
Referenties:[1] Monografie Calciumantagonisten Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA; geraadpleegd op 08/03/2019.
[2] KNMP Kennisbank; geraadpleegd op 08/03/2019
ISO-15189 scope:Ja