>Terug

Ethanol


Ethanol in volbloed
Synoniemen:Alcohol
Afnamevoorkeur:Li-heparine
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Wanneer mogelijk, vermeld afnametijd na ingestie
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Volbloed; 4°C
Methode:Bepaling wordt uitgevoerd door het CDL
Bepalingsfrequentie:Bepaling wordt 24/7 uitgevoerd
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Toxisch: > 1000 mg/L
Klinische betekenis:De concentratie ethanol in bloed wordt gemeten bij een verdenking op een intoxicatie met alcohol en ter bevestiging van alcoholconsumptie.
Tevens kan de concentratie ethanol in bloed bepalend zijn voor het inzetten, wijzigen of continueren van ethanoltherapie bij een methanol- of ethyleenglycolintoxicaties. [1]
Aanvullingen:Kan ook in urine gemeten worden. Zie Monografie Ethanol Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF (Klik hier voor Document)
Referenties:[1] Monografie Ethanol Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF; geraadpleegd op 01/04/2020
ISO-15189 scope:Ja