>Terug

Imipramine

 

Imipramine in plasma
Synoniemen:Tofranil
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml plasma
Minimaal: 0,25 ml plasma
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op dinsdag (overnacht, uitslag is woensdagochtend bekend)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 13:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 150 - 300 µg/L (incl. desipramine)

Toxisch: > 500  µg/L (incl. desipramine)
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepalingen bij imipramine zijn om verschillende redenen geindiceerd: vanwege de grote interindividuele verschillen in farmacokinetiek, omdat een verslechterde nier- of leverfunctie toxische spiegels tot gevolg kan hebben, wanneer geneesmiddelinteracties verwacht worden of bij een vermoeden op therapie-ontrouw. De bijwerkingen (zoals cardiotoxiciteit) zijn afhankelijk van de plasmaconcentratie. Imipramine wordt gemetaboliseerd door CYP2D6. [1] Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 8 - 20 uur. Actieve metaboliet = desipramine, Halfwaardetijd: 12 - 76 uur. Zie TDM monografie NVZA: Tricyclische Antidepressiva

Referenties:[1] TDM monografie NVZA: Tricyclische Antidepressiva; geraadpleegd op 08/03/2019
ISO-15189 scopeJa