>Terug

Lidocaine


Lidocaïne in plasma
Synoniemen:Xylocaine, Lignocaine
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Anti-arrhythmicum:
Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Anti-epilepticum (in neonaten, volgens doseerschema [1]):
Bloed afnemen tijdens continue infusie (niet uit infuuslijn!)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Anti-arrhythmicum:
Therapeutisch: 1 - 6 mg/L
Toxisch: >7 mg/L

Anti-epilepticum (in neonaten):
Therapeutisch: 2 - 9 mg/L
Toxisch: >9 mg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling van lidocaine is geindiceerd bij onverklaarde ineffectiviteit of (vermoeden van) toxiciteit. Geneesmiddelen die de hepatische perfusie of de cardiac outpout beinvloeden, kunnen ook de farmacokinetiek van lidocaine klinisch relevant beinvloeden[1]. De klaring van lidocaine is voornamelijk afhankelijk van de heptische perfusie en is daarmee indirect afhankelijk van de cardiac output [2]
Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd in volwassenen : 1,5 - 2 uur , in neonaten ca 3 - 10 uur. [1]
Actieve metabolieten zijn monoethylglycylxylidine (MEGX, 80-90% anti-aritmische activiteit ten opzichte van lidocaine) en glycinexylidine (GX, 10% anti-aritmische activiteit).
De halfwaardetijden van de metabolieten zijn respectievelijk 2 uur en 10 uur in volwassenen.
Referenties:[1] Van den Broek MPH et al, Lidocaine dosing regimen based upon a population pharmacokinetic model for preterm and term neonates with seizures. Clin. Pharmacokinet. 2011 July;50(7):461-469.
[2] Valdes R et al, Standards of laboratory practice: cardiac drug monitoring. Clin. Chem. 1998 May;44(5):1096-109.
ISO-15189 scope:Ja