>Terug

Pregabaline


Pregabaline in plasma
Synoniemen:Lyrica
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml plasma
Minimaal: 0,25 ml plasma
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; 4°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week (maandag en donderdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 14:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de volgende ochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch:
Concentraties tussen 2,8 – 8,3 mg/L zijn teruggevonden bij patiënten met epilepsie. Er is nog geen referentiewaardegebied op basis van effectiviteit/toxiciteitsbalans vastgesteld.
Klinische betekenis:Door een hoge biologische beschikbaarheid (> 90%), een lage plasma eiwitbinding (0%), weinig metabolisme (± 98% onveranderd in de urine), een brede therapeutische range, een korte halfwaardetijd en weinig toxiciteit, is de noodzaak voor TDM bij pregabaline niet groot. Door de renale klaring kan TDM nuttig zijn bij patiënten met verminderde nierfunctie of om therapietrouw te controleren. Door de korte halfwaardetijd is het moment van afname wel belangrijk [1].
Aanvullingen:Halfwaardetijd is 4,6 – 5,8 uur, nierfunctiestoornissen verlengen de halfwaardetijd [1]. Overwegingen voor TDM bij pregabaline zijn: compliantie, verminderde nierfunctie, therapie optimalisatie in geval van onvoldoende of geen respons of toxiciteit. Onder een serumconcentratie van 2 mg/L heeft pregabaline geen therapeutisch effect. De relatie tussen dosering en plasmaconcentratie is bij hoge doses niet meer lineair. Door verzadiging van het L-aminozuur transport systeem neemt de absorptie af en daardoor is de plasmaconcentratie bij hoge doseringen lager dan verwacht.
Referenties:[1] Matthew D. Krasowski; Therapeutic Drug Monitoring of the Newer Anti-Epilepsy Medications. Pharmaceuticals 2010, 3, 1909-1935
[2] Patsalos P et al, Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring. Epilepsia 2008;Jul;49(7):1239-76 [3] KNMP kennisbank; geraadpleegd op 12/07/2019
ISO-15189 scope:Ja