>Terug

Sertraline

Sertraline


Sertraline in plasma
Synoniemen:Zoloft
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:10-24 uur (ideaal 12 uur) na laatste inname
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Stabiel gedurende 3 dagen bij kamertemperatuur, tenminste 3 dagen bij 2-8 °C en tenminste 6 maanden bij -20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op donderdag (even weken).
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de vrijdagochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 50 – 300 µg/L
Toxisch: >300 µg/L
Klinische betekenis:Op populatieniveau is een duidelijk verband tussen plasmaconcentratie en klinische effect van SSRI’s niet aangetoond, ook is er geen duidelijke grens voor toxische concentraties. Bij onverwachte ineffectiviteit of toxiciteit, controle therapietrouw en intoxicaties is er plaats voor TDM. Ook kan het voor het vinden van de juiste dosering voor een individuele patiënt zinvol zijn het geleidelijk verhogen/verlagen van de dosring in maat en getal weer te geven [1]. 
Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd van sertraline bedraagt 26 uren, de actieve metaboliet desmethylsertraline heeft een halfwaardetijd van 62-104 uren [1].
Sertraline wordt via CYP2C19 omgezet in het veel minder actieve desmethylsertraline. Verdere metabolisatie door CYP3A4 en CYP2B6. Daarnaast kan sertraline zelf CYP2D6 in mindere mate remmen [1].
Bloedspiegels worden bepaald na het bereiken van de steady state concentratie, welke betekent dat de dosering circa 1 week constant moet zijn geweest. Zie TDM monografie NVZA: SSRI
Referenties:[1] TDM-monografie NVZA: SSRI; geraadpleegd op 04/07/2019
[2] KNMP Kennisbank; geraadpleegd op 04/07/2019
[3] Farmacotherapeutisch Kompas: Sertraline; geraadpleegd op 17/06/2020
ISO-15189 scope:Ja