>Terug

Sulfonylureumderivaten,thiazolidinedionen en metformine in urine


Sulfonylureumderivaten in urine
Synoniemen: -
AfnamevoorkeurUrine opvang container
Afnamevolume:Gewenst: 1 mL urine
Minimaal: 1 mL urine
Afnamecondities:Urine afnemen
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Urine; 4°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per maand op maandag
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Positief / Negatief *
Klinische betekenis:Bepaling van componenten van 3 klassen orale antidiabetica: sulfonylureumderivaten, thiazolinedionen en metformine Analyse kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik of ter controle van compliance. De onderstaande componenten zijn opgenomen in de analyse:
Metformine
Rosiglitazon
Tolbutamide
Pioglitazon
Gliclazide
Glimepiride
Glibenclamide
Repaglinide
Referenties:[1] Toine Egberts, Afkapwaarde creatinine bij onderzoek van urine op drugs
 *Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/l gehanteerd [1].
ISO-15189 scope:Nee