>Terug

Tobramycine


Tobramycine in plasma
Synoniemen:Obracin
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:-Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel).
-Bloed afnemen 30 minuten na de gift (topspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Kortdurend (<24 uur), plasma 4° C; langdurige opslag bij –20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Dagelijks
Materiaal dient op werkdagen voor 12.00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
In het weekend en op feestdagen dient het materiaal voor 11.00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Dalspiegel 1 dd doseren: <0,5 mg/L

Topspiegel 1 dd doseren: 20-30 mg/L; 25-30 mg/L bij CF; 15-20 mg/L bij sepsis/IC
Klinische betekenis:Het bepalen van de dalspiegel van tobramycine wordt noodzakelijk geacht, in verband met het optreden van ototoxiciteit en nefrotoxiciteit, welke gerelateerd zijn aan de hoogte van de dalspiegels. Voor een reproduceerbare behandeling is een optimale topspiegel noodzakelijk en verdient het aanbeveling ook de topspiegel te bepalen [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:

Bij stabiele en goede nierfunctie (Clcr > 80 ml/min) wordt dalconcentratie op dag 2-3 en vervolgens 1 maal per week bepaald. Het bepalen van topspiegels wordt slechts gedaan bij patiënten met een sterk afwijkend verdelingsvolume (b.v. IC-patiënten) en bij CF-patiënten; bij andere patiëntengroepen is dit zelden zinvol, omdat de concentratie vrijwel altijd adequaat is. Indien de dalspiegels te hoog zijn (>0,5 mg/L) volgt een verlenging van het doseringsinterval, alsmede intensievere monitoring in verband met mogelijke cumulatie; er worden dan frequenter spiegelbepalingen verricht zodat gedoseerd kan worden op geleide van uitkomsten.
Ook bij instabiele of verminderde nierfunctie dienen frequenter spiegels te worden bepaald. Spiegelbepalingen vinden dan plaats na de eerste gift opdat snel bijgestuurd kan worden, en er wordt gedoseerd op geleide van de uitkomsten. De frequentie van meten hangt af van de nierfunctie, van de veranderingen in nierfunctie, van de toestand van de patiënt en van de ziekteverwekker.

Zie TDM monografie NVZA: Tobramycine

Referenties:[1] NVZA monografie Tobramycine, geraadpleegd op 01/08/2019
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Tobramycine; geraadpleegd op 02/07/2020
ISO-15189 scope:Ja