Terug

Hart- en vaatcentrum

Het UMC Utrecht is het Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Onze missie is om een toonaangevende rol te spelen in het terugdringen van hart- en vaatziekten. Hieraan werken we elke dag tijdens de patiëntenzorg, door wetenschappelijk onderzoek en door onderwijs.

Uw zorg in het Hart- en vaatcentrum

Onze ambitie is het leveren van state-of-the-art en patiëntgerichte zorg om de cardiovasculaire ziektelast te verminderen. Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid. Bij het goed diagnosticeren en behandelen van deze risicofactoren is de kennis van meerdere specialismen nodig.

Het Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

In het Hart- en vaatcentrum werken de volgende medisch specialismen samen: cardiologie, neurologie, vasculaire geneeskunde, vaatchirurgie, nefrologie, geriatrie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, anesthesiologie en diabetologie.

Nieuws

Innovatie in het Hart- en vaatcentrum

Meer dan honderd senior onderzoekers doen in het Hart- en vaatcentrum wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Met dit onderzoek leren ze ziektes beter te voorkomen, te voorspellen, te diagnosticeren en te behandelen. Omdat veel ziektes de grenzen van medisch specialismen overschrijden is hun onderzoek vaak multidisciplinair. Omdat onderzoekers van verschillende specialismen vaak samenwerken delen de onderzoekers in het Hart- en vaatcentrum hun infrastructuur voor onderzoek, zoals de verzameling van patiëntgegevens en biomateriaal (deze verzameling heet het Utrecht Cardiovasculair Cohort) en het cardiovasculaire laboratorium. Ook stomen de onderzoekers gezamenlijk een jonge generatie van getalenteerde onderzoekers klaar voor de toekomst in de Jacob Jongbloed Talent Society. Daarnaast doceren veel van onze artsen en onderzoekers aan studenten die bijvoorbeeld geneeskunde of biomedische wetenschappen studeren.

Contact en route

U kunt algemene informatie opvragen over het UMC Utrecht via e-mail info@umcutrecht.nl of via het telefoonnr. 088 75 555 55.
De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.

Hart en Vaat Magazine

Uitgelicht: Magazine UMC Utrecht Hart-en vaatcentrum

In dit magazine worden verschillende kanten van het onderzoek en de zorg op het gebied van hart- en vaatziekten belicht.

Lees meer

Wat patiënten vertellen

Jan: "Nog 20 jaar medicijnen slikken om 3 jaar langer te leven?"

Lopend wetenschappelijk onderzoek

We weten nog lang niet alles over hart- en vaatziekten. Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om meer kennis over hart- en vaatziekten op te doen en de behandelmogelijkheden te verbeteren. In het Hart- en vaatcentrum doen we daarom veel onderzoek naar hart- en vaatziekten en behandelingen. Specialisten van verschillende afdelingen werken hierbij samen. De resultaten vertalen we zo snel mogelijk naar onze patiëntenzorg