Terug

Oncologische chirurgie

De polikliniek oncologisch chirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van kankerpatiënten.

Subspecialismen

Gastro-intestinale en oncologische chirurgie

Het specialisme gastro-intestinale en oncologische chirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van patiënten met aandoeningen in de buikorganen, spijsverteringsorganen, borst- en klieraandoeningen.

De gastro-intestinale chirurgie richt zich op aandoeningen van de maag, lever en darm. Aangezien 12.000 Nederlanders per jaar de diagnose darmkanker krijgen, verrichten we veel darmoperaties bij kanker. Zeldzamere vormen van kanker zoals alvleesklier-, lever- en slokdarmkanker stijgen ook sterk in aantal. Onze afdeling is gespecialiseerd in ingewikkelde operaties op dit gebied, die zoveel mogelijk als kijkoperaties en robotoperaties worden uitgevoerd.

Oncologische chirurgie

Oncologische chirurgie is de chirurgie bij patiënten met kanker. Dit vormt een belangrijk onderdeel van alle operaties. Bijvoorbeeld operaties voor borstkanker komen zeer veel voor: één op de acht vrouwen in Nederland krijgt hiermee te maken in haar leven. Klieraandoeningen zoals schildklier- en bijnierkanker zijn zeldzamer en vereisen de specialistische aanpak die in het UMC Utrecht wordt gehanteerd. De gastro-intestinaal en oncologisch chirurg werkt nauw samen met verschillende andere specialisten, zoals de maag-darm-leverarts voor kijkonderzoeken, de medisch oncoloog voor de behandeling met chemotherapie, de radiotherapeut voor bestraling en de radioloog voor beeldvorming.

De afdeling verzorgt bovendien opleidingen voor artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Contact en afspraak maken

Polikliniek oncologische chirurgie is bereikbaar via de polikliniek heelkunde.

UMC Utrecht

Polikliniek Oncologische chirurgie
Huispostnummer L 01.629
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

088 75 569 01
De afdeling is bereikbaar van8.30 tot 16.45 uur

Routebeschrijving

De polikliniek Oncologische chirurgie bevindt zich op B5. Dat is de 5e verdieping van de B-toren.

Voorbereiding

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Tips voor het gesprek op de polikliniek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener op de polikliniek.

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Zorgverleners

Op de polikliniek oncologische chirurgie werken verschillende medewerkers, zoals medisch specialisten, artsen in opleiding tot specialist (aios), coassistenten, leerling verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, unithoofden en secretaresses.

verpleegafdeling

Als u geopereerd wordt in verband met kanker, wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Heelkunde (C4 oost).

Specialisme

Patiëntervaringen

CQ-index

In mei 2018 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index).

Van deze afdeling vulden 76 patiënten de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten van deze verpleegafdeling (2018)

  • Patiënten waarderen de zorg tijdens opname op deze verpleegafdeling met een 8.6
  • Op de vraag 'Zou u dit ziekenhuis aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 70% van de patiënten van deze afdeling dit beslist wel te doen en 28% zou dit waarschijnlijk wel doen.