Terug

Revalidatie

Wij helpen u bij uw herstel en we leren u om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte. Onze behandeltrajecten zijn van korte duur.

Informatie COVID-19

Het ligt in de verwachting dat een deel van de COVID-19-patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal houden. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. Heeft u op de IC gelegen dan kunt u zich melden voor onze IC-nazorgpoli. Dit is een combinatie poli vanuit de IC en de Revalidatiegeneeskunde (en op de achtergrond de longziekten). IC patiënten die langer dan 72 uur op de IC hebben gelegen krijgen een oproep voor de IC-nazorgpoli. 

Patiënten die niet op de IC hebben gelegen maar wel opgenomen zijn geweest, als ook patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, kunnen wel degelijk nog klachten hebben. U moet zich met uw klachten melden bij de huisarts. De huisarts gaat na of bijvoorbeeld verwijzing naar de poli Longziekten of verwijzing naar de poli Sportgeneeskunde zinvol kan zijn. Een verwijzing naar de sportarts kan uitkomst bieden wanneer er restklachten op fysiek terrein zijn zoals inspanningsgebonden problemen of onbekende vermoeidheid. Door een maximale inspanningstest op de fiets af te nemen worden hart, longen en spieren qua functie en herstel gecontroleerd. Op basis van de resultaten worden gerichte beweegadviezen verstrekt.

Wanneer er meerdere problemen naar voren komen (denk aan conditie én stemming én niet kunnen werken), dan kan de huisarts doorverwijzen naar de revalidatiearts via de poli Revalidatie.

Hebt u vragen?

Eerste afspraak

Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de polikliniek Revalidatie. U krijgt vervolgens een uitnodiging voor de eerste afspraak.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

T 088 75 588 31

Bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 16.30 uur

Route

  • U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1
  • Volg route W 
  • Daar kunt u zich melden bij de receptie
  • Houdt er rekening mee dat het ongeveer 10 minuten lopen is van de hoofdingang naar bouwdeel W.
    Bij de hoofdingang zijn rolstoelen beschikbaar. Hebt u hulp nodig om bij W te komen, dan kunt u bij de centrale balie bij de hoofdingang vragen of iemand u naar W kan begeleiden. 

Bezoek aan de polikliniek

Melden bij de balie

U meldt zich bij de balie van de polikliniek. Als het uw eerste afspraak is, verzoeken wij u om iets eerder te komen. De medewerkers kunnen dan uw gegevens in de computer invoeren of controleren.

Als u vaker op de polikliniek bent geweest, meldt u zich eveneens bij de balie. De medewerker maakt een aantekening dat u er bent. Daarna wordt u verwezen naar de wachtruimte en de arts haalt u daar op.

Komt u voor poliklinische revalidatiebehandeling, ook dan verwijst de baliemedewerker u naar de wachtruimte. De therapeut, psycholoog of maatschappelijk werker haalt u daar op.

Onze zorgverleners

Tips voor het gesprek

Onderzoek en behandeling

De revalidatiearts bekijkt uw probleem en probeert er samen met u een oplossing voor te vinden. Vaak is goede uitleg over het probleem en adviezen hoe u het zelf kunt aanpakken voldoende. Het is ook mogelijk dat de revalidatiearts behandeling in de eerste lijn voorstelt, dus dicht bij huis. Verder kan de revalidatiearts een poliklinische behandeling in het UMC Utrecht voorstellen. Bij deze behandeling zijn vaak meerdere disciplines betrokken, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopediste of (neuro)psycholoog.  Lees meer over revalidatiebehandeling.

De lengte van de behandelperiode en de behandelfrequentie zijn afhankelijk van uw situatie en uw vragen. Deze wisselen dus per persoon.

Vragenlijst

Soms vragen we u van tevoren een vragenlijst in te vullen. U bent dan beter voorbereid op de vragen van de arts en een deel van de problemen wordt dan al in kaart gebracht. Daarnaast kunnen we met bepaalde van vragenlijsten de uitkomst van de revalidatiebehandeling meten.

Patiëntenervaringen

Wachttijden

Meer informatie over de wachttijden polikliniek revalidatie en sportgeneeskunde, klik hier:

Kwaliteitsvenster revalidatie

Er is een speciaal kwaliteitsvenster voor de revalidatie. Hiermee ziet u in één oogopslag hoe het UMC Utrecht scoort op tien onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg. U vindt er bijvoorbeeld de wachttijden en ook het rapportcijfer dat de afdeling van de patiënten krijgt.