Terug

Vasculaire geneeskunde

Zorgaanbod

De vakgroep vasculaire geneeskunde is onderdeel van het hart- en vaatcentrum en bestaat uit internisten, arts-assistenten en verpleegkundigen. De vasculaire geneeskunde richt zich op diagnostiek en behandeling van patiënten met risicofactoren voor het ontwikkelen van (nieuwe) hart- en vaatziekten. Ook patiënten met bijzondere oorzaken van hart- en vaatziekten kunnen bij ons terecht. Volgens ons is niet elke patiënt hetzelfde. Hij of zij heeft recht op een wetenschappelijk onderbouwde, geïndividualiseerde behandeling of advies.

Expertise

De specialisten van de vakgroep vasculaire geneeskunde beschikken over bijzondere expertise op de volgende gebieden:

  • Het behandelen van patiënten met erfelijke vetstofwisselingsstoornissen (zoals familiaire hypercholesterolemie).
  • De behandeling van patiënten met moeilijk te behandelen hoge bloeddruk.
  • De behandeling van patiënten met type 2 diabetes mellitus in combinatie met een vaatziekte.
  • De behandeling van patiënten bij wie de vaatziekte verslechtert ondanks behandeling.

Polikliniek

Alle patiënten zijn welkom en zijn op korte termijn als nieuwe patiënt te zien op de polikliniek. Dankzij onze nauwe samenwerking met andere zorgverleners kunnen wij geïntegreerde, kwalitatief hoogstaande en efficiënte zorg leveren.

Wij bieden multidisciplinaire spreekuren op de polikliniek voor patiënten met de volgende aandoeningen:

  • Moeilijk te behandelen hoge bloeddruk.
  • Trombose.
  • Diabetes met vaatziekte.
  • Patiënten met een combinatie van gynaecologische en vaatchirurgische klachten.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling vasculaire geneeskunde doet onderzoek naar alle deelgebieden van de vasculaire geneeskunde. Hierdoor kunnen patiënten vaak in het kader van een medisch onderzoek gebruik maken van de nieuwste behandelingen. De afdeling vasculaire geneeskunde werkt nauw samen met internationale topinstituten bij toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar op het individu toegesneden risicoschattingen en behandelingen.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek van de afdeling vasculaire geneeskunde op deze pagina.

Contactgegevens

UMC Utrecht, Polikliniek Vasculaire Geneeskunde

Huispostnummer L 00.408

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch hoofd

Prof. dr. F.L.J. Visseren

Lees meer

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 555 14

Werkafspraken

Het doel van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving.

Poliklinieken

Verpleegafdelingen