Terug

De Utrecht Neuroprothese
(De Utrecht Neuroprothese)

Vorige

De Utrecht Neuroprothese
(De Utrecht Neuroprothese)

In het Neuroprothese project werken wij aan een nieuwe methode van communicatie voor mensen met een locked-in status door bv. een hersenstaminfarct of ALS. Wij gebruiken hiervoor een implantaat dat hersensignalen omzet in een knopdruk voor een computer. Mensen met een ernstige verlamming kunnen hierdoor op een nieuwe manier communiceren.

Meer over het onderzoek

Ernstig verlamde mensen zijn voor hun communicatie afhankelijk van hun verzorg(st)er. Vaak wordt een letterkaart gebruikt of een ander hulpmiddel. Hierdoor is het voor mensen met het LIS erg lastig om zelfstandig te communiceren of om zelf contact te initiëren.

Doel van het onderzoek

Mensen met een ernstige verlamming een nieuwe manier van communiceren bieden met hersensignalen. Daarnaast willen wij kijken naar de invloed van ons systeem op de kwaliteit van leven en wordt onderzocht of de hersensignalen in de loop van de tijd veranderen of niet.

De Utrecht NeuroProthese (UNP) is een implanteerbare Brein-Computer Interface en maakt gebruik van het feit dat mensen in staat zijn om vrijwillig en doelbewust de signalen van hun hersenen te veranderen door ergens aan te denken, zoals het inbeelden van handbeweging, of achteruit tellen.

De signaalveranderingen in het brein worden gemeten met behulp van enkele onder de schedel geplaatste elektroden, die via draden verbonden worden met een zender. Zowel de draden als de zender zullen onderhuids worden aangebracht. De zender zet de hersensignalen om in een commando en stuurt dat commando draadloos door naar een computer. De computer kan vervolgens met dat signaal spellingssoftware of andere programma’s aansturen waardoor de gebruiker kan typen of kanalen kan wisselen op TV.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. We bezoeken u een aantal keer thuis om vragenlijsten door te nemen en te onderzoeken of u fit genoeg bent om deel te nemen. Daarna volgt een opname in het UMC Utrecht en krijgt u verschillende onderzoeken, test, scans en een operatie om de elektroden in te brengen. Nadat u weer thuis bent, begint de trainings- en gebruikersfase waarin u wordt geleerd om zo goed mogelijk de computer te bedienen met uw hersengolven, en waarin u zelf gebruik kunt maken van de UNP om te communiceren.

Lees hier meer over de inhoud van het onderzoek en mogelijke voor- en nadelen.

Deelnemen aan het onderzoek?

Met dit onderzoek kunt u meedoen als u een ernstige verlamming heeft waardoor u zeer moeizaam kunt communiceren (locked-in syndroom).

Aanmelden

Wilt u, of uw patiënt zich aanmelden, dan kan dat door contact op te nemen met Mariska van Steensel: 088-7555121 of neuroprothese@umcutrecht.nl. U kunt zich ook aanmelden via de website www.neuroprothese.nl

Onderzoekers

 

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Mariska van Steensel, via het hiernaast vermelde telefoonnummer, of via e-mail: neuroprothese@umcutrecht.nl