Terug

Project Klinische Dataset

Vorige

Project Klinische Dataset

Alle patiënten op de afdeling Psychiatrie vullen vragenlijsten in bij de start van de behandeling, elke 6 maanden tijdens de behandeling (indien van toepassing) en aan het eind van de behandeling. De zorgverzekeraar verplicht GGZ-instellingen om deze gegevens, Routine Outcome Monitoring geheten, aan te leveren. Deze grote hoeveelheid data gebruikt de afdeling ook graag voor onderzoek en statistieken. De verzamelde data voegen we samen in de ‘Klinische Dataset’. In dit project kijken we naar mogelijke verbanden tussen bijvoorbeeld symptomatologie en omgeving.

Wie kan er meedoen?

Patiënten in behandeling op de afdeling psychiatrie. De gegevens zijn anoniem. Bij het gebruik ervan hanteren wij wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Privacy en de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens.

Stagemogelijkheden

Deze studie biedt soms stageplaatsen aan. 
Meer informatie

Hebt u vragen?

Neem dan contact op met de contactpersoon van het onderzoek:

Femke Coenen
F.Coenen-2@umcutrecht.nl
088 75 58 139