Terug

Meningeoom

Een meningeoom is een gezwel (een tumor) die ontstaat in het hersenvlies. Dit betekent dat een meningeoom overal kan voorkomen waar zich hersenvliezen bevinden, dus rond de hersenen en het ruggenmerg.

Het meningeoom is meestal goedaardig, dat wil zeggen dat de tumor beperkt blijft tot een plek in de hersenen en niet uitzaait. Bij acht procent van de gevallen komt een ’atypische’ vorm voor die de hersenen in groeit en op meerdere plekken in de hersenvliezen terug komt. In uitzonderlijke gevallen (twee procent) is er sprake van een echt kwaadaardige vorm. Het meningeoom komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en ontstaat meestal op middelbare leeftijd. Het is een langzaam groeiende tumor, zodat de verschijnselen vaak sluipend ontstaan.

Symptomen Meningeoom

De verschijnselen van een meningeoom kunnen algemeen zijn en ontstaan door verhoging van de druk in het hoofd, zoals:

 • hoofdpijn
 • misselijkheid en braken

Verder zijn er de verschijnselen die te maken hebben met de plaats van de tumor (de lokalisatie van de tumor). Deze verschijnselen zijn onder andere:

 • psychische stoornissen
 • spraakstoornissen
 • verlammingsverschijnselen
 • dubbelzien
 • epileptische aanvallen
 • waterhoofd (als de tumor in het achterhoofd zit)

Onderzoek en diagnose

Met een mri-scan kunnen we een meningeoom goed in beeld brengen. Vaak is op deze scan de diagnose meningeoom al met grote zekerheid te stellen.

Meningeomen zijn tumoren waar veel bloedvaten in zitten. Daardoor kunnen meningeomen veel bloedverlies geven bij een operatie. Soms doen we van te voren nog een vaatonderzoek (een angiografie). De radioloog doet dit onderzoek met behulp van een slangetje in de lies. Bij of na dit onderzoek proberen we met diverse materialen de bloedtoevoer te verminderen. Hierdoor zal het meningeoom tijdens de operatie minder erg bloeden.

Sneldiagnostiek

Om snel duidelijkheid te krijgen over een verdenking van meningeoom kunt u bij het UMC Utrecht Cancer Center terecht voor sneldiagnostiek.

Behandeling Meningeoom

De behandeling hangt helemaal af van de lokalisatie, de grootte en de groeisnelheid van de tumor. Daarnaast spelen leeftijd en lichamelijke conditie een rol bij de keuze van de behandeling.

Er zijn drie behandelingsmogelijkheden:

 • afwachten en verdergaan met scans maken
 • operatie
 • bestraling (radiotherapie)

Begeleiding

Een meningeoom heeft vaak veel invloed op het dagelijks leven. De ziekte kan gevolgen hebben voor het bewegen, de lichamelijke conditie, denken, emoties en gedrag. Er kunnen beperkingen ontstaan in de alledaagse activiteiten, werk of relaties met anderen. Het leren omgaan met deze gevolgen is niet eenvoudig. Voor begeleiding kunt u overleggen met uw contactpersoon in het ziekenhuis – de gespecialiseerde verpleegkundige of de medisch specialist – of met uw huisarts. Voor praktische adviezen of begeleiding is verwijzing naar een revalidatiearts soms zinvol. De revalidatiearts brengt de gevolgen en beperkingen voor het dagelijks leven in kaart en adviseert over verdere training of begeleiding. Een fysiotherapeut, ergotherapeut, (neuro-)psycholoog en maatschappelijk werkende kunnen ingeschakeld worden.

Meer informatie

Er is zijn verschillende websites met informatie over meningeomen, zoals:

Patiëntenfolder

Zorgkosten

Het UMC Utrecht maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over de tarieven van zorgkosten. Deze tarieven hebben invloed op de hoogte van uw zorgpremie. Wij vinden het belangrijk dat de tarieven voor u als patiënt zo inzichtelijk mogelijk zijn. Zo kunt u vooraf zien wat uw behandeling bij het ziekenhuis kost. Daarom kunt u hier alle tarieven voor behandelingen van de zes grote zorgverzekeraars bekijken. 

Hebt u vragen?

Hebt u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek neuro-oncologie.

Polikliniek

Verpleegafdeling

Specialismen

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

Lees meer
Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer