Terug

Dr. P.J. (Peter) Blankestijn

Internist-nefroloog

Wetenschappelijk onderzoek

Het accent ligt op klinisch onderzoek op het gebied van de nefrologie.
Hoofdonderwerpen zijn:

 • De rol van de nieren bij de regulatie van de bloeddruk, met een accent op de rol van het autonome zenuwstelsel.
 • behandeling van chronische nierinsufficiëntie.
 • hemodiafiltratie.

Peter Blankestijn is principal investigator van een aantal grote (inter)nationale klinische studies, waaronder SMASH, MASTERPLAN, CONTRAST en SYMPATHY. Hij is primaire begeleider (geweest) van meer dan 20 promovendi en (co)auteur van circa 300 publicaties in peer-reviewed medische tijdschriften.  

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

Meerdere subsidies ontvangen van de Nierstichting, Hartstichting, ZonMw, andere binnenlandse en buitenlandse fondsen en de farma- en device industrie

Meerdere subsidies werden ontvangen van de Nierstichting, Hartstichting, ZonMw, technologie stichting STW, zorgverzekeraars, andere binnenlandse en buitenlandse fondsen en de farma- en device industrie. In 2017 ontving Peter Blankestijn als voorzitter van een internationaal consortium een grant van de Europese Commissie in het kader van het HORIZON 2020 programma.  

Biografie

Peter Blankestijn heeft de studie geneeskunde en specialisatie interne geneeskunde gedaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1987 volgde registratie als internist en in 1992 promotie met het proefschrift: 'Adrenaline and hypertension'. Sinds 1992 is hij werkzaam in het UMC Utrecht bij de afdeling nefrologie.

Over de afgelopen jaren heeft hij allerlei nevenfuncties bekleed binnen en buiten het UMC Utrecht. Een selectie hieruit:

 • Lid van bestuur van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NfN)
 • Lid van de kwaliteitscommissie van de NfN
 • Voorzitter van de jaarlijkse Nederlandse Nefrologiedagen
 • Voorzitter van de Centrale Opleiding Nefrologie
 • Lid van de Council van de European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)
 • Voorzitter van EuDial
 • Een Working Group van de ERA-EDTA
 • Lid van verschillende adviescommissies van de Nierstichting, waaronder de Wetenschappelijke Adviesraad.
 • Lid van Steering & Writing Committee van meerdere Kidney Disease Improving Global Outcome Controversies Conferences (KDIGO).  

Publicaties

De publicaties van dr. P.J. (Peter) Blankestijn vindt u op Pubmed.