Terug

Dr. J.B. Derks

Gynaecoloog, Perinatoloog

Aandachtsgebieden

 • Klinische verloskunde van hoog risico patiënten.
 • Geavanceerd echografisch onderzoek.
 • Meerlingen

Wetenschappelijk onderzoek

 • Antenatale Neuro- en cardiovasulaire protectie; onderzoek naar mogelijkheden om voor de geboorte medicatie toe te dienen die de hersenen en het cardiovasculaire systeem van het ongeboren kind beschermen. 
 • Effecten van antenatale glucocorticoiden toediening op de hersenontwikkeling en op de cardiovasculaire ontwikkeling van het ongeboren kind
 • Samenwerkingverband met de Universiteit van Cambridge voor translationeel onderzoek
 • Onderzoek naar tweelingen (selectieve groeivertraging, monochoriale tweelingen, follow-up)
 • Korte en lange termijn effecten van groeivertraging en eventuele medicamenteuze interventie

Biografie

 • Studie: geneeskunde Rijks Universiteit Groningen
 • Datum afstuderen: 1991 (MD)
 • Datum promotie: 1996 (Universiteit Utrecht)
 • Titel proefschrift: 'The effects of antenatal glucocorticoid administration on the fetus'

Korte biografie:

 • 2001- heden : Perinatoloog afdeling Verloskunde
 • 2012-2015: Chef de Clinique afdeling Verloskunde

Nevenfunctie

 • Voorzitter pijler Foeto-Maternale Geneeskunde NVOG

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

 • ZonMW grant (ALLO trial), Ter Meulen Fonds (KNAW), Internationaliseringsfonds UMCU