Terug

Dr. H.G.X.M. Thomeer

KNO-arts

Aandachtsgebieden

 • (Neuro-)otologie
 • Cochleaire Implantatie
 • Vestibulologie
 • Schedelbasischirurgie
 • Otosclerose

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar:

 • Diagnostiek van patiënt met de Ziekte van Menière en superieur semicirculair kanaaldehiscentie syndroom (SCDS, Syndroom van Minor)
 • EVADE studie: neuronavigatie in het Rotsbeen (samenwerkingsverband met neurochirurgie)
 • 22q11 deletie syndroom (DiGeorge Syndroom): otologische en audiologische problematiek in kaart brengen en therapeutische consequenties
 • Assessment of degeneration of the auditory nerve by diffusion tensor imaging in single-sided and two-sided deafness: prospectieve studie

Biografie

 • Studie: Geneeskunde, Universiteit (KU Leuven, België)
 • Opleiding KNO-heelkunde: UMC Radboud, Nijmegen (2008-2013)

 • Datum promotie: 29 mei 2012
 • Titel proefschrift: Congenital minor ear anomalies : outcomes of surgery and some syndromal aspects

 

Dr. Thomeer is KNO-arts sinds 2013.