Terug

Ziektebeelden, onderzoeken en behandelingen

Bij het UMC Utrecht Hersencentrum onderzoeken en behandelen we tientallen ziekten, van ADHD tot vasculaire dementie. U kunt al onze onderzoeken en behandelingen opzoeken. Ook alle ziekten die wij hier behandelen kunt u hier vinden.

A

Ademgasanalyse

ADHD

ALS

Alzheimer (Dementie)

Aneurysma in het hoofd

Arterio-veneuze malformatie

Autisme

Avm (Arterio-veneuze malformatie)

B

Beroerte (cva)

Bipolaire stoornis

Borsthernia

Bypass

C

Cavernoom

Cerebrale parese

Cerebrale sinustrombose

Cervicale kanaalstenose

D

Dementie

Depressie

Dwarslaesie

E

ECT, ect, electroconvulsie, shock, shocktherapie (Elektroconvulsietherapie (ECT))

EEG onderzoek (Elektro-encefalogram (EEG onderzoek))

Elektroconvulsietherapie (ECT)

Elektro-encefalogram (EEG onderzoek)

Elektromyografisch onderzoek (EMG)

EMG (Elektromyografisch onderzoek (EMG))

Epilepsie

Epilepsiechirurgie

Ergotherapie

 F

Fysiotherapie

G

Genetische epilepsie

Glioom (Hersentumor (glioom))

Gridonderzoek

H

Hallucinaties

Hernia (Rughernia)

Hersenabces

Hersenfilmpje (Elektro-encefalogram (EEG onderzoek))

Herseninfarct Hersenbloeding Cva (Beroerte (cva))

Hersenmetastase

Hersentumor (glioom)

Hersentumor (Hypofysetumor)

Hersentumor (Meningeoom)

Hersenvliesontsteking

Hypofysetumor

I

Inspanningstest

K

Ketogeen dieet

L

Logopedie

Lumbale kanaalstenose

M

Maatschappelijk werk

Manisch-depressieve stoornis (Bipolaire stoornis)

Medicijnen bij adhd

Medicijnen bij epilepsie

Medicijnen bij psychotische stoornissen

Meningeoom

Meningitis (Hersenvliesontsteking)

Moyamoya

N

Nekhernia

Nervus vagus stimulatie

Neurologisch onderzoek

Neurotrauma

O

ODD en CD

Oncologische revalidatie

Onderzoek epilepsie (Gridonderzoek)

Ontwikkelingsstoornissen

P

PLS

Polyneuropathie

PSMA

Psycholoog

Psychose

R

Refractaire epilepsie

Revalidatie bij hersenletsel

Revalidatie bij spierziekten

Revalidatiebehandeling

Rughernia

S

SAB (Subarachnoïdale bloeding)

Schizofrenie

Selectief mutisme

SMA

Somato sensory evoked potential

Spierziekten

Spierziekten op kinderleeftijd

Spinale musculaire atrofie (SMA)

Spinale tumoren (Tumoren in de wervelkolom)

Sportgeneeskunde

SSEP (Somato sensory evoked potential)

Stemmen horen

Stemmen horen (behandeling)

Stemmen horen (kinderen en jeugd)

Stemmen horen (Hallucinaties)

Stemmenpoli (Stemmen horen)

Stress

Structurele epilepsie

Subarachnoïdale bloeding

Subduraal hematoom

T

TIA

Transient ischaemic attack (TIA)

Trauma

Tumoren in de wervelkolom

U

Uitzaaiingen in de hersenen (Hersenmetastase)

V

Vaktherapie

Vasculaire dementie

Visual evoked potential (VEP)

W

Wada-test

Z

Zenuw- en spierbiopsie

Zorgprogramma Lijf & Leven

Zorgprogramma Stress & Trauma