| Hart en vaten

Innovatieve behandeling hoge bloeddruk succesvol

Innovatieve behandeling hoge bloeddruk succesvol

Uit onderzoek van het UMC Utrecht e.a. blijkt dat een nieuwe behandeling effectief de bloeddruk verlaagt. Het betreft de plaatsing van een stent-achtig implantaat in de halsslagader. Direct na plaatsing daalt de bloedruk fors. De resultaten van dit eerste onderzoek bij patiënten zijn online gepubliceerd in The Lancet.

Het UMC Utrecht is sinds 2015 betrokken bij een unieke experimentele behandeling om de bloeddruk te verlagen bij patiënten met een moeilijk behandelbare

hoge bloeddruk

. Deze patiënten reageren niet of onvoldoende op de reguliere behandeling met leefstijlaanpassingen en medicatie. In dit onderzoek werd voor het eerst bij patiënten getest of een speciaal ontwikkeld stent-achtig implantaat in de halsslagader veilig en effectief de bloeddruk verlaagt. Door de speciale vorm van het implantaat worden de zogenaamde baroreceptoren in de halsslagader extra gestimuleerd, wat uiteindelijk leidt tot een bloeddrukdaling.

24 punten

In het onderzoek zijn 30 patiënten gevolgd. “We zien dat er bij de meeste patiënten een forse daling van de bloeddruk plaatsvindt van gemiddeld 24 punten en dat ze minder bloeddrukverlagers hoeven te gebruiken”, zegt  

Wilko Spiering

, internist-vasculair geneeskundige en eerste auteur van het artikel in The Lancet. “Daardoor voelen ze zich vitaler, hebben minder last van bijwerkingen en minder hoofdpijn.” De bloeddrukverlaging van gemiddeld 24 punten blijkt tot zes maanden na implantatie nog steeds aan te houden.

Meer onderzoek

“Deze eerste resultaten bij patiënten die vaak al jaren met extreem hoge bloeddrukken rondliepen zijn absoluut hoopgevend, maar meer onderzoek is echt nodig”, aldus Wilko. In de vervolgstudie die onder leiding van het UMC Utrecht vorige week is gestart, wordt de effectiviteit en veiligheid van de behandeling verder onderzocht.

Hoge bloeddruk dodelijk

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk en boven de 65 jaar is dit zelfs bij één op de twee. Een verhoogde bloeddruk is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten (beroerte, hartinfarct, nierziekte, hartfalen) en sterfte. Het risico hierop neemt sterk toe bij toenemende bloeddruk: bij iedere twintig punten stijging van de bovendruk of tien punten stijging van de onderdruk, verdubbelt het risico op sterfte aan hart- en vaatziekten. Met ruim negen miljoen doden per jaar is hoge bloeddruk de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd en dit aantal neemt toe”, aldus Wilko. Voor patiënten die niet reageren op medicatie en leefstijlaanpassingen kan deze behandeling, indien veilig en effectief bevonden op lange termijn, in de toekomst een reguliere behandeling worden.

Lees hier het commentaar van de redactie van The lancet op het onderzoek 


Video: Mobius Implantaat

{^youtubevideo|(width)425|(height)264|(rel)True|(autoplay)False|(fs)True|(url)https://youtu.be/61CE9K9Kpgk^}

Polikliniek Gecompliceerde Hypertensie

Het

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum

heeft een speciale

polikliniek gecompliceerde hypertensie

en behandelt sinds 2015 patiënten met deze nieuwe behandeling die endovasculaire baroreflex amplificatie (EBA) wordt genoemd. Inmiddels heeft het centrum 26 van de wereldwijd 65 geïmplanteerde patiënten behandeld en is daarmee het meest ervaren centrum in de wereld. Ruim een kwart van de patiënten in de CALM-FIM studie hebben eerder gefaald op renale denervatie, een andere experimentele behandeling waar in het verleden veel van werd verwacht.

Hoge bloeddruk

  • Hoge bloeddruk: vanaf een bovendruk van 140 en onderdruk van 90 of hoger.
  • Hoe hoger de bloeddruk, hoe groter de kans op beroerte, hartinfarcten en nierfalen.
  • In Nederland hebben ruim drie miljoen volwassenen last van een te hoge bloeddruk.
  • Ongeveer 5 – 10 procent van alle patiënten reageert onvoldoende op leefstijlaanpassingen en bloeddrukverlagende middelen.
  • Voor deze groep van zo’n 150.000 - 300.000 mensen was er nog geen effectieve behandeling.

Bron: Hartstichting

Verder lezen?

Lees meer over hoge bloeddruk op umcutrecht.nl

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet