Terug

Pneumonectomie

Pneumonectomie

Behandeling

Bij een pneumonectomie haalt de hart-longchirurg tijdens een operatie een hele long weg. Dit gebeurt onder volledige narcose op de operatiekamer.

Reden voor operatie

De hart-longchirurg verwijdert tijdens de operatie een hele long met de bijbehorende lymfeklieren.

Dit kan om verschillende redenen nodig zijn:

 • Wanneer er afwijkingen zijn gevonden in de long, zoals longkanker.
 • Als u een long hebt die slecht werkt. Dit komt vaak door ernstige, blijvende ontstekingen.

Ligging van de longen in de borstkas

De longen

Het behandelteam

Rond een longoperatie werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen in een behandelteam om u optimaal te behandelen. Het team bestaat onder andere uit longartsen, cardiothoracaal chirurgen (hart-long chirurgen), verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Polikliniek anesthesiologie

Voor de operatie brengt u een bezoek aan de polikliniek anesthesiologie. U heeft hier een aantal gesprekken en er vinden enkele onderzoeken plaats.

Meer over de polikliniek anesthesiologie

Door verschillende omstandigheden kan het gebeuren dat u niet eerst op een aparte dag naar de polikliniek anesthesiologie komt, maar dat het bezoek de dag van opname plaatsvindt. De opname dag is een dag vóór de operatie.röntgenfoto van de borstkas (x-thorax)

Opname in het ziekenhuis

Op de dag van de opname meldt u zich bij de balie Centrale Opname. U vindt deze balie bij de hoofdingang. Een gastvrouw of -heer brengt u naar de verpleegafdeling longziekten, B3 west. Op de verpleegafdeling heeft u een gesprek met:

 • een verpleegkundige;
 • de zaalarts;
 • de hart-longchirurg;
 • de fysiotherapeut.

Zorg regelen voor na de operatie

Als u thuiszorg  nodig hebt na opname kan dit tijdens de opname geregeld worden in samenwerking met het bureau zorgbemiddeling (BZU).

Avond voor de operatie

Vanaf de avond voor de operatie (00.00 uur) mag u niet meer eten. Tot twee uur voor de operatie mag u nog wel drinken. Water, appelsap, limonade, thee en koffie zonder suiker zijn toegestaan,  alle andere dranken niet. Ook mag u niet meer roken.

De dag van de operatie

Het is belangrijk dat:

  • sieraden en piercings verwijderd zijn
  • uw gehoorapparaat uit is voor u naar de operatiekamer gaat
  • uw gebitsprothese en lenzen uit zijn
  • nagellak verwijderd is

De verpleegkundige brengt u in bed van de afdeling naar de wachtruimte bij operatiewachtkamer (de holding). Voordat u in de slaaptoestand (onder narcose) wordt gebracht, geeft de anesthesioloog u een infuus. Hierdoor krijgt u de slaapmedicijnen (anesthetica) toegediend. Ook krijgt u, als u nog wakker bent, een slangetje in de rug (epiduraal katheter). Dit is voor de pijnbestrijding na de operatie.

Tijdens de operatie heeft u een buisje (tube) in de keel waardoor u geholpen wordt met ademhalen.

Uitstellen van operaties

In het UMC Utrecht worden ook spoedoperaties, of niet geplande hart- en/of longtransplantaties verricht. Dit zijn ingrepen, die elk uur van de dag kunnen plaatsvinden. De geplande operaties van die dag komen dan te vervallen. Het kan dus zijn dat uw operatie op het laatste moment moet worden uitgesteld. Uiteraard wordt de operatie dan zo snel mogelijk opnieuw ingepland.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De hart-longchirurg maakt een snee op de rug onder het schouderblad, tussen de ribben door. Het natuurlijke vacuüm tussen de longvliezen wordt opgeheven, de long klapt dan in. Zo zijn de long en het borstvlies goed te zien. De hart-long chirurg verwijdert vervolgens de aangedane long in zijn geheel samen met de bijbehorende lymfeklieren. 

Thoraxdrain

Aan het einde van de ingreep laat de hart-longchirurg een slangetje (thoraxdrain) achter. De drain wordt aan de huid vastgemaakt met een hechting. Aan de andere kant komt een opvangbak voor lucht en vocht met zuigpomp. De drain is afgeklemd en wordt de volgende dag verwijderd.

Duur operatie

De operatie duurt twee tot vier uur.

Het behandelteam

Rond een longoperatie werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen in een behandelteam om u optimaal te behandelen. Het team bestaat onder andere uit longartsen, cardiothoracaal chirurgen (hart-long chirurgen), verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten.

Weefselonderzoek

Het weggenomen longweefsel gaat voor onder zoek naar de patholoog. Dit onderzoek duurt minimaal vijf werkdagen. De (zaal)arts bespreekt met u, of met u en uw familie, de uitslag.

Mede op basis van de uitslag van het weefselonderzoek, kan de longarts samen met u een verdere behandeling van uw longziekte bepalen.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Intensive Care

Direct na de operatie belt de hart-long chirurg uw eerste contactpersoon op. Hij vertelt hoe de operatie is verlopen.

  • Na de operatie gaat u één nacht naar intensive care (IC). Daar kan uw familie in overleg met de verpleegkundige op bezoek komen. U mag slechts twee personen tegelijk op de kamer ontvangen.
  • Zodra u goed zelf ademhaalt, verwijdert de verpleegkundige de tube uit de keel.
  • Als u goed wakker bent mag u weer wat water drinken. Als dit goed gaat, mag u alles weer eten en drinken.

Verpleegafdeling

Na een nacht op de IC, komt u de ochtend na de operatie weer op de verpleegafdeling longziekten (B3 west).

  • De verpleegkundige zal regelmatig uw pols, bloeddruk, temperatuur en de wond controleren.
  • U hebt nog een infuus voor extra vocht. Als u misselijk bent na de operatie dan kan de verpleegkundige hierdoor medicijnen geven.
  • De verpleegkundige controleert de thoraxdrain om te zien hoeveel lucht en vocht er weggezogen wordt.
  • De epidurale pijnstilling heeft een bijwerking: u merkt niet wanneer u een volle blaas hebt. U krijgt daarom ook een slangetje in de blaas (urinekatheter). De epidurale pijnstilling heeft een bijwerking: u merkt niet wanneer u een volle blaas hebt. U krijgt daarom ook een slangetje in de blaas (urinekatheter). De epidurale katheter wordt  na vier dagen verwijderd. Daarna kan de urinekatheter eruit.
  • U wordt al snel na de operatie gestimuleerd om uit bed te komen, of op de bedrand te zitten.

Pijn

De wond en de insteekplaats van de thoraxdrain zijn gevoelig en voelen beurs aan. Hiervoor krijgt u pijnstilling.
Na de operatie is het belangrijk dat u aangeeft hoeveel pijn u hebt. De verpleegkundige zal u hier regelmatig naar vragen. Als u door pijn bijvoorbeeld niet goed doorademt, kunnen complicaties optreden. Daarom is het belangrijk dat u goede pijnstilling krijgt.

Uit bed

De verpleegkundige zal u stimuleren regelmatig uit bed te komen. Dit is belangrijk voor de doorbloeding van de spieren en stimuleert de diepe inademing. Dit is belangrijk om een longontsteking te voorkomen.

Lichamelijke verzorging

De eerste dagen kunt u niet naar de badkamer. De verpleegkundige zal u helpen met wassen op, of bij het bed. Na enkele dagen kunt u dit weer zelfstandig. Twee dagen na het verwijderen van de drain mag u weer douchen.

Hoesten

Door pijn wordt uw ademhaling oppervlakkig. Hierdoor ventileert u de long te weinig. Om de long goed te ventileren hebt u een hulpmiddel (triflow) gekregen van de fysiotherapeut.
Ophoesten van slijm (sputum) is erg belangrijk. Als slijm in de long achterblijft kunt u een longontsteking krijgen. Door pijn bent u geneigd de hoestprikkel te onderdrukken. U krijgt daarom een kussentje om de operatiewond te ondersteunen zodat het hoesten minder pijnlijk is. De fysiotherapeut komt dagelijks bij u langs om te zien hoe het met de ademhaling en het hoesten gaat en u daarbij te ondersteunen.

 ‘Frozen shoulder’

Door de houding tijdens de operatie bent u geneigd om de arm en de schouder aan de geopereerde kant niet of nauwelijks te gebruiken. Om te voorkomen dat uw schouder vast gaat zitten, is het belangrijk om uw arm en schouder te blijven bewegen. Als u dit niet doet, bestaat de kans op een ‘frozen shoulder’. Dit houdt in dat uw schouder vastzit. De fysiotherapeut helpt met het bewegen van uw arm en schouder en geeft u oefeningen.

Duur opname

U blijft na deze operatie ongeveer één tot twee weken in het ziekenhuis.

Leefregels

U mag de eerste zes weken:

  • niet zwaar tillen (niet zwaarder dan 1kg);
  • geen zwaar huishoudelijk verrichten, zoals stofzuigen en ramen zemen;
  • niet vliegen en autorijden.

Uw lichamelijke conditie gaat achteruit door een operatie. Dit herstelt langzaam in de eerste zes weken tot drie maanden na de operatie. Het kan verstandig zijn hierbij hulp van een fysiotherapeut bij u in de buurt te vragen.

Mogelijke bijwerkingen/complicaties

 • nabloeding;
 • longontsteking;
 • wondinfectie;
 • infectie van de holte.

Neem zelf contact op als

Neem in ieder geval direct contact op met het ziekenhuis als:

 • u koorts hebt (temperatuur boven de 38 graden Celsius, rectaal gemeten);
 • de wond rood of pussig is;
 • de pijn erger wordt;
 • u de situatie niet vertrouwt.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Longziekten (verpleegafdeling B3 west)

U bereikt verpleegafdeling B3 west via het telefoonnummer 

088 755 79 04 of 088 755 79 05

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet