Terug

DOORkijk & Audits

DOORkijk & Audits

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze medische vervolgopleidingen. Dit gebeurt via het kwaliteitsprogramma dOORkijk en opleidingsaudits.

dOORkijk uitklapper, klik om te openen

Binnen het regionale kwaliteitsprogramma dOORkijk werken de ziekenhuizen in de Onderwijs- en Opleidingsregio Utrecht (OOR Utrecht) voortdurend samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de Medische vervolgopleidingen. DOORkijk maakt door middel van verschillende instrumenten zichtbaar wat de sterke en minder sterke punten van de opleiding zijn. Zo wordt duidelijk waar de acties voor kwaliteitsverbetering zich op moeten richten.

Voor wie?

Opleiders, aios en adviseurs van alle medische vervolgopleidingen binnen de OOR Utrecht participeren in het kwaliteitsprogramma dOORkijk. Het programma  is onderdeel van de Kwaliteit & Advies-cyclus.

Primair is dOORkijk bedoeld voor de opleiding zelf. Waar mogelijk worden de resultaten gebruikt voor diverse externe zaken zoals visitaties en de Opleidingsetalage.

Dit doen wij voor u

Wij adviseren en ondersteunen u tijdens het gehele traject, vanaf de intake tot en met het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan. Wij verzorgen:

 • Het intakegesprek waarbij we met u afspraken maken over de instrumenten en de planning
 • De voorlichting aan opleidingsteams en aios
 • Het uitvoeren van de metingen en gesprekken, en het opstellen van de rapportages
 • De rond-de-tafelgesprekken onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en de verslaglegging
 • De onderwijskundige advisering over verbeteraspecten
 • Indien van toepassing: de afstemming met de regionale clusterpartners

Opleidingsaudits uitklapper, klik om te openen

Feedback

De opleidingsaudit is het instrument waarbij een opleiding feedback krijgt van deskundigen van buiten de opleiding op de kwaliteit van de opleiding. De audit heeft als doel de opleiding een spiegel voor te houden, en kwaliteitsverbetering te stimuleren en te borgen zonder dat hieraan directe consequenties met betrekking tot de erkenning van de opleiding verbonden zijn.

Voor wie?

Opleiders en aios van alle medische vervolgopleidingen binnen het UMC Utrecht participeren in het audit-programma, dat onderdeel is van de Kwaliteit & Advies-cyclus.

Primair zijn de opleidingsaudits bedoeld voor de opleiding zelf. Waar mogelijk worden de resultaten gebruikt voor diverse externe zaken zoals visitaties en de Opleidingsetalage.

Dit doen wij voor u

Wij plannen en coördineren de opleidingsaudits en verzorgen daarbij:

 • Het intakegesprek, de planning en de voorlichting
 • De samenstelling van de auditcommissie plus het vooroverleg
 • Het opstellen van het auditverslag
 • Het vastleggen van de geadviseerde verbeterpunten
 • De opleidingskundige advisering met betrekking tot de verbeterpunten

Contact uitklapper, klik om te openen

088 75 50 800
doorkijk@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet